Categorieën
Fictie & Feit

Hoeveel Handen aan het bed,
Als de graaierij wordt stopgezet?

Aaldert Mellema
Hoe Flauw Topinkomens rechtvaardigd worden

 Aaldert Mellema  doet ridiculiserend Rekensommetje :

Maar aanpak van de topinkomens alleen is geen oplossing voor de sector. Ik kon het niet laten een rekensommetje te maken. In de Actiz top 50,die Abvakabo FNV publiceerde, zitten 31 bestuurders boven de genoemde Balkenendenorm. De laagste zit er € 59 boven. De hoogste €94.049. Gemiddeld zitten zij 23.005 euro boven de norm. In totaal zitten zij gezamenlijk 713.154 euro boven de norm. Als je dat geld zou afpakken en zou verdelen over alle 461.163 werknemers in de VVT die in het pensioenfonds deelnemen, krijgt iedereen er dit jaar (afgerond) €1,55 (bruto) bij! Dat is voor iemand die16.000 euro per jaar verdient een eenmalige verhoging van 0,009%.

 

 

 

  Hoeveel handen aan het bed kost die Graaipartij…

Als ze alleen maar niet boven de Balkenende norm zouden Graaien, zouden er 38 mensen meer aan het bed kunnen staan.

Zouden die Graaiers zich beperken tot het Salaris van een Minister, toch een niet misselijke 300.000 oude Florijnen per jaar, zouden er van het uitgespaarde geld 111, zegge honderd-en-elf gewone zorgverleners extra aan het bed gezet kunnen worden.

713154€ + (193000 – 148461 (130%-100%)) * 31 Graaiers = 2.093.863 zegge Tweemiljoen en een flink beetje…
(voor de minder doorgewinterde rekenaars, Opgerekte Balkenende Norm van 130% terug naar 100%)
Deel Tweemiljoen door het brutominimumloon ad 18747€ , en je hebt opeens 111 extra handen aan het bed.

En dat al als slechts 31 mensen eens iets beter zouden beseffen waarom ze die Eed van Hypocratus ooit afgelegd hebben…
(ze verdienen dan nog altijd 148 DUIZEND per jaar.

En dit ging alleen over de overschrijding van VVT, nemen we *alle* overschreidingen, zitten we volgens de WOPT op bijna 2500 Graaiers…

2500 * (2.093.863/31) = 168,859.919 zegge Honderd-Acht-en-Zestig-Miljoen…

Dat zijn (2500 * (2 093 863 / 31)) / 18.747 = 9007 * 2= 18014

ACHTIENDUIZEND Handen aan de bedden Extra, dat is per 6 bedden op een zaal (aantal bedden 2011= 46.515) 2,3 handen EXTRA.

Als de graaiers zich zouden beperken tot een toch al puissant salaris van 148.000 €
Dat is  bijna 5x modaal !!!

 

Geraadpleegde Bronnen:
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/Feiten_en_cijfers/FAQ

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-XVI-6.html2012/6/17

Beste Ernst,
Jouw ‘rekensom’ is ondoorgrondelijk.

Ik begrijp en respecteer de emotie die er achter zit, maar ik blijf erbij dat, als we de problemen in zorg willen aanpakken, we met andere onderwerpen dan topinkomens aan de slag moeten.

 Met vriendelijke groet, 

…………….
Bestuurder Zorg
CNV Publieke Zaak

Als je zulk simpel rekenwerk al niet weet te doorgronden…

Hoe kun je dan zeggen dat het niet de oplossing is om die Graaiers hun buitensporige beloningen in te laten leveren? Of heb je werkelijk geen idee hoeveel mensen je uit hun uitzichtsloze bestaan kunt halen door ze van de 1,5 miljoen oude guldens een eerlijk loon te geven, inplaats van ze zoals nu “afgesproken” van hun uitkering hetzelfde werk te laten doen ???

VRAAG dan eerst hoe ik tot de berekening ben gekomen, ga in dialoog met mensen die wel zien hoe de Overhead het probleem is.

Kijk eens naar de kostenstroom in de Zorg, en zie dan zelf dat de enormgroei in de kosten niet in de gewone werkkrachten zitten, maar *juist* in topinkomens, die zichzelf beschermend steeds meer vaste krachten ontslaan, om dan veel duurdere tijdelijke krachten in te huren, zodat de kosten onder “incidenteel” kunnen vallen, en naar hoeveel Topinkomens zichzelf inmiddels ZZPer hebben gemaakt om van de gusntige regelingen daarvan te *profiteren*…

Lees je eens in, praten we daarna verder, okee, want zo is het een beetje alsof je op me inpraat, inplaats van dat je de dialoog met me aangaat…

[quote]Bron: EJZ, DigiMV

De totale ziekenhuiskosten namen in de periode 2006-2010 toe met gemiddeld 7,9% per jaar.
De personele kosten stegen duidelijk langzamer (6,2% per jaar), terwijl de materiële kosten met 7,4% per jaar toenamen.

 De kosten van afschrijvingen, huur en operationele leasing zijn in 2010 gestegen met meer dan 70%.
Een belangrijke oorzaak van die stijging is het toepassen door de ziekenhuizen van de richtlijn van VWS voor de versnelde afschrijving van de overwaarde op gebouwen en terreinen. 
Over de gehele periode namen deze kosten toe met gemiddeld 22% per jaar. Ook de rentekosten stegen sterk in 2010.

Het aandeel personele kosten in de totale ziekenhuiskosten daalde van 59% in 2006 naar 55% in 2010.
[/quote]

Mijn opmerkingen afdoen als emotie, vind ik juist een toonbeeld van disrespect, besef je je dat eigenlijk nog wel, hoe patroniserend zo’n opmerking overkomt?
Daar ligt overigens een van de oorzaken van het wantrouwen van de bevolking jegens de beleidsmakers besloten, geef je je daar een beetje rekenschap van?

Ik weet echt wel waar ik over praat, maak je je daar vooral geen illusies over…

Ga maar eens kijken wat er nu met de 14,7 Miljard AWBZ staat te gebeuren 🙁

Hoeveel sparen we zelf voor onze Ouderen Zorg ?

P.S. het duurt nog even want de werkelijke Data is ondanks de WOPT en WOB erg lastig boventafel te krijgen nu vele Topbestuurders zichzelf als ZZPer laten inhuren…
Maar ik zal het netjes uitwerken in overzichtelijke tabellen, zodat er precies duidelijk word waar onze Verzekeringspremies en verplichte AWBZ afdracht nou werkelijk aan opgaan, want dat is dudielijk niet ana de Zorg, want daar heeft zelfs de EU al vraagtekens bij gezet…


Met vriendelijke groet:

Ernst Anepool
Dorpsstraat 12