Categorieën
Algemeen

Motorrijden steeds veiliger.

Bijna alle groepen doen het beter, de risicogroep motorrijders zelfs 17,5% minder slachtoffers, nog maar 1 per week.

Het lijkt r vooral op dat de bejaarde op zijn electrische fiets met zijn voor fietsen erg hoge snelheid voor verwarring en dus foute inschattingen en ongelukken zorgt.

Al is de stijging van het aantal ongelukken met scoot en brommobielen nog veel spectaculairder dan de fietsers 🙁
93,5% toename onder de 65+ers !

Categorieën
Algemeen Belangrijk ! Economie Politiek

16 Miljoen Nederlanders zijn het Amateuristisch Straatvecht Theater…
van CDA en VVD helemaal ZAT :-)

Een prachtige alles zeggende Column van Stine Jensen in Buitenhof:

Stine Jensen denkt erover na

Dat het zo slecht is voor 16 miljoen Nederlanders.

Dat je bij een beetje tegenwind niet te snel moet opgeven. En dat hij ze in de kou laat staan.
In de kou. Maxime Verhagen stond er anders behoorlijk witheet bij.
De gedachten van Mark Rutte, Maxime Verhagen en ook Geert Wilders gingen allereerst uit naar ons, 16 miljoen Nederlanders. Dat is vriendelijk, maar daar zijn politici ook voor, om te denken aan ons,16 miljoen Nederlanders.

Maar ik dacht juist steeds aan hen.

De waardeloze Cast uit het Catshuis theaterEn aan dat ene beeld. De drie musketiers. Dat immer opgewekte, die gezellige sigaretjes en de amicale schouderklopjes.

Dat politiek theater is, wisten we al lang.

Maar gisteren leek het er voor het eerst op dat Rutte, Verhagen en Wilders, uit hun rol vielen. De topjournalisten waren niet eens op tijd uitgenodigd voor de première.
Eentje – die kale – twitterde: ‘Heb ik weer: zit ik met familiereünie op rondvaartboot, klapt Catshuisoverleg.’

Met een emoticon erachter aan, zo’n gekanteld knipoogje. Dat hij op een rondvaartboot zat, was niet alleen jammer voor hem, maar natuurlijk ook voor ons, 16 miljoen Nederlanders.Laten we wel wezen: het klappen van het overleg is vooral schadelijk voor het theater dat politiek heet.

Wij, het publiek, zijn dat toneelspelen na twee jaar inmiddels beu. Het kritische punt is bereikt. Hoe de komende weken eruit gaan zien? Ook dat stuk is vaker opgevoerd.

De journalist – die kale – die in allerijl zijn familie achterliet op de rondvaartboot – schuift morgenavond met andere prominente Nederlanders aan bij de diverse nationale borreltafels om verder te oordelen over de kwaliteiten van de acteurs. De politici en oppositieleden herhalen de komende weken hun ingestudeerde zinnen over verantwoordelijkheid, en over die kou natuurlijk, waarin hij ons laat staan.

Ja, het is vriendelijk van al die politici om zich zo te bekommeren om die 16 miljoen Nederlanders. Maar ze moeten zich vooral zorgen maken over zichzelf.

Na het klappen van het Cathuisoverleg voelde ik geen kou.

Ook geen warmte, trouwens. Dat heb je nu eenmaal bij een anticlimax. Bij een anti-climax voel je helemaal niets. Eerder een groot vacuum, na een lange saaie mop die met teveel bravoure wordt verteld met een flauwe clou die je lang van tevoren voelt aankomen

Het mislukken van het Cathuisoverleg betekent het einde van een slecht, onoprecht en cynisch toneelstuk. De politiek, als het dan toch theater moet zijn, verdient betere acteurs, fraaiere teksten en een visionair regisseur die zich niet door een hofnar laat sarren.
Althans dat vind ik, een van die 16 miljoen Nederlanders.
Stine Jensen 22 April 2012

Categorieën
Algemeen

De Democratie krijgt weer een kans
Denk na kies Sociaal en Progressief

Categorieën
Algemeen

Kapitalisme Voorbij

Categorieën
Algemeen

Voor wie niet stil wil vallen

Categorieën
Algemeen Fictie & Feit Politiek

De gevaren van de verleidingen tot zelfverrijking van o.a. Veerle Slegers

De motivatie achter dit stuk.

Wat we hier lijken te zien is helaas hetzelfde stramien wat we eerder ook bij Wim Kok en Paul Rosenmöller hebben kunnen zien, bezielde altruisten die geïnfecteerd werden met de Bacillus Derivatus en opeens de mensen die hen ooit verkozen op schrikbarende wijze lieten vallen, om er zelf beter van te worden, denk aan het feit dat Rosenmöller comissaris blijkt te zijn bij een Schoonmaak Kartel en zo meewerkt aan het uitknijpen van de kleine man…

En helaas zien we dat die Bacillus Derivatus door de spectaculaire groei ook zijn schadelijke invloed binnen de SP begint te verspreiden, eerder al zagen we het gebeuren met Ali Lazrak en anderen, die opeens van bezield Altruist in een Rupsje Nooit-genoeg veranderden, en zich hevig begonnen af te zetten tegen de normaal beloning die een SP raadslid krijgt, dat die alleszins fatsoenlijk (en vooral eerlijk ten opzichte van eigen kiezers) is zal ik hieronder aantonen.

Hoe hoog was het “karige” inkomen minimaal waarvan ze zegt niet rond te komen?

Ze werkte maximaal 14 1) uur in de week als Raadslid Tilburg € 391,30 (25% van € 1.565,23)
Ze werkte maximaal24 2) uur in de week als Statenlid ad € 572,22 (50% van € 1057,89 +€ 86,56)
+Gratis reizen (auto met chauffeur indien nodig) +gratis Computer +Software + internet al gauw een post van 800€ per jaar

WAO echtgenoot ad minimaal € 1100 (WAO +>80% minimaal € 1398,60 maximaal € 2197,80)
Kinderbijslag 2 kinderen ad € 214,36 p/m (€ 324,81 per kind per kwartaal)

Maakt een totaal van NETTO € 2277,88 per maand voor 38 uur per week … (391,30 + 572,22 +1100 + 214,36)

Dat is een leuk bijna Modaal salaris, hoe je daar je gezin niet van kunt onderhouden, terwijl het mensen met een minimumloon van €1398,60 (bruto) wel moeten kunnen, vind ik echt bij de wilde spinnen af, en dan ben ik nog van het Minimale qua WAO uitgegaan…

En dat van iemand die zelfs op 5 april 2012 het volgende schreef:

 “Ik heb nooit een vraagteken gezet bij de afdrachtregeling en doe dat ook nu niet.
De afdrachtregeling is een groot goed en één van de redenen waarom ik destijds voor de SP actief in de politiek wilde worden en voor geen enkele andere partij.”

Sorry maar dat je zegt het eens te zijn met de SP afdrachtregeling, maar klaagt dat meer dan €2000 netto inkomen je te weinig is, vind ik onmogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen, maar vooral onverkoopbaar naar je eigen kiezers !

En dat terwijl de SP er juist is om op te komen voor de mensen uit achterstandswijken die geen cent te makken hebben en vaak ver onder het wettelijk minimum inkomen zitten, want vergis je niet Tilburg heeft wel geen vogelaarwijk, maar wel 10.000 gezinnen onder de wettelijke minimumnorm!

12,4% van de Tilburgse kinderen groeien op in Armoede !

Dan gaan klagen dat je niet rond kunt komen van een modaal inkomen en beweren dat je zo hard werkt dat je toch echt wel € 4024,04 nodig hebt om twee kinderen op te kunnen voeden vind ik echt bij de wilde spinnen af…
(€ 1565,23 +€ 1057,89 +€ 86,56 +€ 1100 +€ 214,36)

Als je zo’n dik Salaris bij een publieke functie vind horen, en niet meer beseft dat je het voor je eigen kiezers doet, kun je maar beter bij Groen-links D66 PvdA of VVD gaan werken!

Geraadpleegde Bronnen:
Linked-In Profiel
Vergoeding Raadsleden 2009
Rapport Commissie Aarts (Maximaal bestede Uren Raadslid)
Onderzoek Werkbelasting Statenleden (Maximaal bestede Uren Statenlid)
Proefberekening toeslagen
WAO berekening
Armoede Monitor Tilburg

Voor wie meer wil weten over mijn motivatie:

Ik ben al een aantal jaren bezig mensen duidelijk te maken dat het probleem niet bij Goldman Sachs ligt, maar bij Kok, Zalm, Bos, Hirsch Ballin, Hoogervorst enerzijds als wetgevende macht en de Van Boxtels en Hermansen als (niet) controlerende macht, en de Brinkmannen en Wiegels als Collectief Corrumperende sujetten.

En dat is helaas een wijdverbreide steeds verder om zich heengrijpende ziekte want ook Kok (ING) en Rosenmöller (ABP) twee van oorsprong Vakbondsmensen met het hart ooit op de goede plek verkochten hun ziel aan de bankverzekeraarsbeelzebub

Vreemd genoeg zijn de meest problematische graaiers degenen die als “altruist” zijn begonnen, wat dat betreft is juist Wim Kok een mooie of liever gezegd trieste vergelijking.

Begonnen als Gedreven Vakbondsman die echt zijn best leek te doen om op te komen voor de onderdrukten en uitgebuite werknemers, bleek hij helaas maar al te snel niet bestand tegen de verleiding van het snelle geld en de *macht* die het VNO hem voorhielden, en werd hij gegrepen door het Nouveau Riche Libertijnisme.

Want naar nu blijkt is het niet zozeer Goldman Sachs die de hele Sub-Prime Securisatie carrousel hebben mogelijk aangezwengeld, maar dat juist grootinvesteerders ao als ABN en ING maar ook “Institutionele beleggers” Achmea en ABP met hun ongelimiteerde Investeringsvermogen grotendeels bestaande uit *ONZE* pensioengelden de aanjagers zijn geweest van de hele zogenaamde “kredietcrises”

Ons Pensioen Spaargeld word weggegeven

En nu zijn die Pensioenfondsen dus door de Jager gemachtigd om *ons spaargeld* over te pompen naar hun noodleidende verzekeringsafdelingen 🙁
En nog steeds presteren graaiers als Kok en Rosenmöller het om zich als altruist voor te doen, terwijl ze ondertussen het VNO faciliteren in het tot ver onder de armoede uitknijpen van de laaggeschoolden en zelfs het uitpersen van tot illegaal verklaarde asielzoekers.

Vooral dat laatste vind ik gezien de zelfverheerlijkende TV programma’s van Rosenmöller enorm pijnlijk, aan de ene kant roepen dat we toch wat voor die arme Afrikanen moeten doen, en aan de andere kant is hij commissaris bij CSU waar ze op schandelijke manier misbruik maken van Afrikaanse vluchtelingen, en toen Rozenmöller erop aangesproken werd door Zembla gaf hij niet thuis…
En als Commissaris dient hij zeker op de hoogte te zijn van de beroepszaken die zijn eigen werkgever instelt tegen de Staat der Nederlanden

Dezelfde verwording lijken we nu te zien optreden bij Slegers en andere “kometen” welke we eerder bij Kok en Rosenmöller hebben kunnen waarnemen

INHO kun je een probleem maar beter bij de bron aanpakken, want een Graaier begint meestal niet als Grootgraaier.

En je moet dus heel goed waken voor infectie met graaierisme, en ik zie helaas bij Slegers dat de incubatietijd verstreken is.

Mijn bange vermoeden is dat het een Kleintje Kok zal blijken te zijn, gezien haar nu al grote beschermende netwerk van neo-liberale spindoctors die prachtige draaien geven aan de ongerijmdheden in het verhaal dat ze naar buiten brengt ze zal het waarschijnlijk ver gaan schoppen.

Een klein beetje hoop

Al hoop ik uiteraard dat ze tot bezinning komt en stopt met het verdedigen van haar onverdedigbare misser, en terugkeert op haar schreden en zich weer onbaatzuchtig gaat inzetten voor haar kiezers, die merendeels bij de voedselbank aan moeten kloppen…

Het is dus zeker niet mijn doel iemand onderuit halen, integendeel ik hoop haar en anderen tot inzicht te brengen dat ze op de verkeerde weg is terecht dreigt te komen.

Ik ken de verleidingen van het snelle geld, heb bij de Shell gewerkt…

Dus wat ik persoonlijk vind is dat de SP dit soort mensen tegen zichzelf moet beschermen, want ze zijn met een beetje begeleiding imho weer op het rechte pad te krijgen, door juist veel eerder bij te sturen.

Ik hoop met deze uitleg een beetje duidelijk te hebben gemaakt wat mijn drive in deze is?

Eigenlijk is het een variatie op een bekend spreekwoord:
“Wie het kleine niet beheert, doet in het groot verkeerd’

Categorieën
Algemeen

Hoe het Old Boy’s network om Zalm hun netten probeert dicht te trekken

Hylarisch om te lezen hoe iemand de plank misslaat…

[quote]
Bij DSB was DNB gebonden aan Nederlandse regels, en die voorzien niet in de macht van een directeur groot aandeelhouder bij een bank.
Scheringa was net zo´n tiran als b.v. Verolme.
[/ quote]

Het waren juist Zalm Bos en Wellink die die klantenbescherming *uit*  de regelgeving hadden geschrapt, verdiep je maar eens in de stukken van de werkgroep Marktwerking, Deregulatie en Wetgevingskwaliteit…

Tot voor kort genoot het Old Boys netwerk om Zalm en Bos grote achtting, toen ze nog niet wisten wat een *puinhoop*  ze veroorzaakt hebben…

[quote]
1. Uitgangspunten voor het beleid
Wij Nederlanders hebben veel vertrouwen in privé initiatief en vinden in het algemeen dat de overheid zich terughoudend moet opstellen. De Nederlandse overheid laat burgers keuzes, zij gebruikt de markt daar waar mogelijk en corrigeert marktfalen. Economen (en vooral het Ministerie van Financiën) zijn erg belangrijk, in hoofdlijnen is het beleid consistent met het advies dat uit economieboeken af te leiden is, zodat The Economist in een overzicht over Nederland in 2002 bewonderend kon opmerken:

“The Dutch have understood and accepted two things that many other Europeans find doctrinally objectionable. One is that it does not matter who delivers public services, so long as the job is well done; the other is that competition, in some form, can help to make that more likely”.
[/quote]

Inmiddels is iedereen het er over eens dat het wegsaneren van het toezicht, *de*  primaire oorzaak is van alle ellende, doordat er geen toezicht was, konden er niet te begrijpen pyramideconstructies opgebouwd worden die het Risico doorschoven naar steeds weer een nieuw slachtoffer, met Griekenland als laatste slachtoffer van de Securisatiecarroussel.

Waarschijnlijk stopt het niet bij Griekenland en worden ook de schatkist van Spanje en Nederland nog tot ver onder de bodem leeggezogen om zo het failliet van Santander en ABN te verdoezelen…

 

Ontwikkeling van een Casino Kapitalist

En dat alles is mogelijk gemaakt door een WoW verslaafde en zijn rechterhand…

Categorieën
Algemeen

Over het basisloon, en de dwaze ideeen erover bij Groen-Links

Naar aanleiding van het volgende berichtje ontspon zich op Facebook de volgende uiterst vermakelijke conversatie met betaalde Opinievormers

www.trouw.nl

De SP stapt uit de coalitie in Boxmeer. De partij gaat niet akkoord met een plan om bijstandsgerechtigden te laten werken met behoud van uitkering. …

 

  • Gard Simons Trouwens, dat gezeur over het “onbetaalbare sociale stelsel”, is ook bijzonder merkwaardig. Met een systeem van mensen laten werken voor hun uitkering ben je daar dus zelf debet aan. Zo blijven mensen namelijk in de uitkering zitten. Het is bijna Kafka-esk.
  • Ernst Anepool Groen-Rechts zul je bedoelen,
   Groen Links facilitert Rutte immers bij het afbreken van de sociale stelsels, omdat ze goedkope werknemers nodig hebben in hun clustermunitiefabrikatie.

   Ik heb het al heel vaak laten zien, er is 1 hele simpele oplossing voor alle problemen en dat is een universeel minimumloon voor iedereen, ook wel basisloon genaamd.

  • Gard Simons Ernst, met alle respect, je praat poep.

   ·

  • Ernst Anepool

   Reken gewoon eens uit wat er nu aan sociale zekerheid uitgegeven word, en kijk dan hoeveel nederlanders er zijn die niet werken en ouder zijn dan 14 en jonger dan 65 en zie je zou ze nu al *allemaal* meer kunnen *geven* dan de bijstand nu …
  • Gard Simons Ik vind het plan van GL toch wat doordachter dan de simpele oplossing die jij aandraagt. Er bestaan nooit simpele oplossingen voor een complexe materie.

  • Gert-Jan Krabbendam Kom kom, Ernst, niet de bewijslast omdraaien omdat jouw oplossing een onderbouwing ter grootte van een bierviltje uit de kroeg heeft.

 

 • Gard Simons Ernst, ik denk dat je je toevlucht moet zoeken bij de Kommunistiese Partij. De SP zijn rechtse rakkers.

  ·

 • Ernst Anepool Okee ik zie dat het wellicht een beetje moeilijke som is, ik zal je even helpen Gard; kijk naar de besparing alleen al waarmee het CDA rekent bij het afschaffen van 45000 melkertbanen…
  1 miljard op 45000 banen, dat is een makkelijke berekening dacht ik, maar ik zal je toch maar even helpen:

 • Gard Simons Nee het is niet moeilijk wat je allemaal zegt, het is onzin. Bovendien moet je effe mn artikel lezern, daar staat veel in wat jij ook roept, alleen beter verwoord. Voor de rest sleep je er dingen bij die er niets mee te maken hebben. Ik wed dat je straks nog aan komt zetten met het Verdrag van Versailles.

  ·

 • Ernst Anepool 1 000 000 000 / 45 000 = 22 222 €
  Als je dan weet dan het minimumloon maar 1446,60 € per maand is, zul je moeten toegeven dat ik volkomen gelijk heb als ik zeg dat die werkelozen gewoon *loon naar werken* geven veeeel goedkoper is, dan deze bureaucratische strijkstokkenmarktverweking.

  Gaat het een beetje meneer Gard?
  Je laat wel zien dat je niet eens de moeite genomen te hebben de simpele som uit te rekenen, was die echt te moeilijk ? 🙂
  Laat nu eens zien dat je basale lagere schoolrekenen beheerst joh, dat zou overtuigender overkomen, probeer eens aan te tonen waar dan niet klopt wat ik laat zien?

 • Gard Simons Ernst: Wij betaalde opinievormers gaan niet in discussie met een fantast die een universeel minimumloon voorstelt. Wij hebben geen tijd voor nonsens.

 • Ernst Anepool Maar goed ik ben wel sociaal, en zal je dus niet de jas uitvegen zoals je mij doet, maar je helpen met de eenvoudige sommetjes die ik je opgeef 🙂

 • Gard Simons Nee je bent niet sociaal. Je bent een dwaas.

 • Ernst Anepool 
  Gard, je besteed nog steeds tijd aan onder de gordel trappen, en dat nog wel op kosten van de belastingbetaler, gezien je aanstelling als betaalde opinievormer 🙁
  Mijn idee dat je kennelijk niet kunt begrijpen is gewoon iedereen een *BAAN* binnen zijn vermogens, met een vastgesteld minimumloon.
  Ik heb het met opzet niet over uitkering, een uitkering is desastreus voor een mens, want even stigmatiserend als twee over elkaar genaaide driehoekjes :-(Er word nu jaarlijks allen door de centrale overheid al 67 MILJARD uitgegeven aan uitkeringen sociale zaken, om mensen *afhankelijk* te houden, geef al die nu thuiszittenden een basisinkomen, zodat ze zelf hun toekomst in handen krijgen, tuurlijk slaat de ambtenaren de schrik om het hart bij het idee dat ze hun ezeltje strekje kwijtraken, maar dan hadden ze maar een vak moeten leren…

 • Gert-Jan Krabbendam Ernst Lolbroek. Met twee linkjes als verwijzing heb je nog niets onderbouwd. Het totale budget van MinSZA is een kleine € 60 miljard per jaar. Jouw plan voor een basisinkomen kost een kleine € 307,5 miljard per jaar (inclusief vakantiegeld)…
 • Gert-Jan Krabbendam

  1: je linkje werkt niet;
  2: jouw 67 miljard (geloof ik van harte; ik was uitgegaan van een lineaire groei vanaf 2007, zoals in je eerdere linkje, maar het komt niet op een miljard meer of minder neer) is altijd nog 300 miljard per jaar minder dan alle Nederlanders een basisinkomen geven;
  3: met een basisinkomen garandeer je niet dat mensen hun eigen leven op de rails krijgen, maar is de kans groter dat ze lekker thuisblijven en niks meer doen, en wie moet dan volgens jou dat basisinkomen gaan betalen?;
  4: grappig dat je precies dat doet wat je mij verwijt.
  Ik ben klaar met deze discussie, als je het niet erg vindt. Ik ga wat nuttigs doen.
  ·
 • Ernst Anepool

  Je geeft nu dus zelf toe, niet eens te weten hoeveel de overheid uitgeeft, maar wel te kunnen stellen dat *ik* niet weet waar ik het over heb?
  Er word veel te veel geredeneerd vanuit de gotspe dat mensen niet zouden willen werken 🙁En het hele beleid is daar in verankerd, je bent vanaf je geboorte inmiddels al een werkweigeraar die een baan ingeknuppeld moet worden zo lijkt het wel. Terwijl mensen zoals jij en ik juist het bewijs zijn dat we ondanks onze beperkingen juist graag willen werken en dat al decennia naar vermogen *doen*.

  Er moet weer eens een beetje beschaving in Den Haag komen, waar de beleidsmakers leren dat ze over MENSEN regeren en niet alleen over uitgaven.

  Helaas zien we hier dat zelfs betaalde opinievormers inmiddels zo over hun eigen kiezers denken 🙁

  [quote Gert-Jan Krabbendam ]
  3: met een basisinkomen garandeer je niet dat mensen hun eigen leven op de rails krijgen, maar is de kans groter dat ze lekker thuisblijven en niks meer doen, en wie moet dan volgens jou dat basisinkomen gaan betalen?
  [/quote]

  ·
 • De berekening die ik toegezegd heb voorde rest van de lezers.
 • Zoals in bovenstaande linken aangetoond is de Nederlandse bevolking 16,655.799 m/v sterk.
  Daarvan heeft 6,372.100 een baan onder 1 van de 709 CAO’s en is de rest “ongebonden” wat in totaal een arbeidsparticipatie van 71% geeft.
  Hoeveel potentieel heeft Nederland binnen de toegestane kinderarbeidsdrempel en de ontslaggrens van 65:
  10,973.000 laatste kwartaal 2011
  (ja gewone arbeiders worden op hun 65ste *ontslagen*
  (vaak veel eerder wegens “te duur”))Arbeids potentieel WWNV totaal 10,973.000, minus werkzamen onder CAO 6,372.100 en ongebondenen ad 71% maakt een groot totaal van 7,839.000
  Beroepsbevolking Nederland in 2011

  Nu de simpele som waar Gert en zijn Gard voor wegliepen:
  Hoeveel is er van die 67 Miljard die nu in de strijkstokkenmanufactuur grotendeels verloren gaat beschikbaar per persoon die niet tot het werkzame deel van de bevolking gerekend word ongeacht status sexuele voorkeur of handicap?

  Potentieel werkzame bevolking tussen 14 en 65 jaar totaal: 10,973.000 (net geenelf miljoen)
  Werkzame bevolking zijnde 71% van 10,973.000 : 7 839.071 (7,8 miljoen tussen 20 en 65)

  Houden we over 2,681.706 potentiele werkelozen, waarvan nu nog niet de helft als werkelijk baanloos geregistreerd word, sterker nog de meesten worden verstopt in mensonterende arbeidsongeschiktheids uitkeringen verstopt, officieel heeft Nederland maar 439.000 werkelozen, in werkelijkheid 1,3 miljoen…

  Maar uit corrumperende overwegingen worden zelfs van die 439 duizend er maar 221 duizend tot de geregistreerde werkelozen gerekend, scheelt weer in de ECB boetes waarschijnlijk 🙁

  67.000,000.000 /3,573.000 =18.751 € p.p

  Even kijken wat Gert ook alweer zei over wat het zou gaan kosten uitgaande van een minimumloon+vakantiegeld, 300 Miljard als ik me goed herinner zoog hij uit zijn duim…
  Hoeveel is dat minimumloon + vakantiegeld eigenlijk per jaar?
  Rrrrrr tik tik rrrrrr: (12 * 1 446.60) * 1.08 = 18.747€

  Nou ja zeg, wat een toeval ik houd nog 4€ per persoon *over* uitgaande van het minimumloon, terwijl ik de jeugdigen al net zoveel geef als de volwassenen (iedereen is per slot onveranderlijk gelijk in waarde volgens de grondwet.

  Nu word de 67 Miljard uitgegeven aan slechts 1,175.000 uitkeringsgerechtigden, die gemiddeld nog geen 800€ krijgen, stel het even ultra rechts liberaal zou er dus met een basisinkomen voor die uitkeringstrekkers alleen al een besparing realiseerbaar zijn van 67 – 22 = 45 MILJARD, en dan krijgt iedere uitkeringsgerechtigde netjes een *minimumloon*, en niet zoals de meeste bijstandstrekkers de mensonterende 668,21€ waar je in Amsterdam niet eens een zolderkamertje van kunt huren…

  Kosten huidige uitkeringen bij invoering Basisloon:
  (12 * 1446.60) * 1.08 * 1,175.000 = 22,028.824

  Inplaats van 67 Miljard kosten om mensen gedeeltelijk zelfs onder de Europese armoede norm weg te laten kwijnen, kost in een eerlijk delen iedereen loon naar werken samenleving de regeling maar 22 Miljard, en heeft iedereen netjes minimumloon en gezinnen dus 2x minimumloon, en het kost nog geen derde van wat de sociale zekerheid nu kost, met alle huisuitzettingen en andere ellende van dien !

  Bedenk nu even dat die 67 miljard goed is voor minimumloon voor ALLE op dit moment werkeloos thuiszittenden tussen de 15 en 65 !

  Ik zie de excuses van de heren die mij volkomen onterecht beschuldigden onzin te praten, met smart tegemoet, al verwacht ik niet dat ze daar het fatsoen voor op kunnen brengen…

Categorieën
Filmhuis Politiek

i-Pod, i-Pad, i-Ran