Categorieën
Algemeen Economie Fictie & Feit Politiek

Creatief Informeren a la “de Jager”

Hier nog een mooi voorbeeldje van “creatief informeren” van de Kamer…
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-167549.pdf

Lees het maar eens door, en verbaas je over de “overige kosten” die met 1,6 MILJARD te boek staan.
De post onvoorzien is dus verreweg de grootste post 🙁

 Hardware en Software kosten van slechts 377 Miljoen…
(70 miljoen MINDER dan geraamd…)
Interne Personele kosten van 497 miljoen
(toename slechts 25,2 Miljoen tov raming)

 Helaas word de beloofde de “besparing op de Ambtenaren salarissen” die niet  gerealiseerd werd ook nog eens ruimschoots gecompenseerd door torenhoge externe uitgaven:
a) door inhuur Externen ad 552 Miljoen …
Waarbij te vermelden zei, een overschrijding van 100 miljoen !!!
(dat is 23% oftewel bijna een kwart meer tov raming 451 miljoen)
b) door het werk uit te besteden voor 1083 Miljoen (1 MILJARD)
(dat is 44% (VIERENVEERTIG %) overschreiding oftewel bijna de helft duurder tov raming 753 miljoen)