Categorieën
Algemeen Belangrijk ! Economie Fictie & Feit Politiek

SP: zorg, voor IEDEREEN

 Het is hoogste tijd dat we de doodlopende weg van het   neo-conservatisme   verlaten.

We zullen nu echt door Bestuurlijke Vernieuwing, een NIEUW PAD moeten zien te vinden, met vereende krachten. Een Nieuwe Weg naar een Progressief Altruïstische Democratie om Nederland weer opnieuw tot een tolerant, gezellig vooruitstrevend en sociaal land her uit te vinden.

Het 19de-Eeuwse Kapitalisme van Balkenende Verhagen en Rutte, heeft ons alleen maar Economische Rampspoed bezorgd, van een groeiende bloeiende wereldeconomie met de laagste werkeloosheid, zijn we nu in een op de rand van de afgrond balancerende sterk Krimpende economie, met de sterkst stijgende jeugdwerkeloosheid van heel Europa op dit moment !
We kunnen nu niet langer, we kunnen nu niet langer blijven staan. en blijven praten over bankmagnaten  die op misselijke wijze uiterst conservatief, als 19de-eeuwse aristocraten geld verdienen aan andermans ellende…
We hebben de afgelopen 10 jaar kunnen zien wat dat ons oplevert, namelijk een uit de klauwen gierende MEGA staatsschuld .

Hoe Rutte onze kleinkinderen met de brokken laat zitten...
Hoe Rutte onze kleinkinderen met de brokken laat zitten…

 

We moeten bedenken hoe we Nederland weer als beschaafde natie op de kaart krijgen en er hard aan werken en bepalen waar we nu werkelijk met zijn allen naartoe willen, .

 Stop! de Winstmaximalisatie… 

SP: Zorg, voor IEDEREEN  Stop de "winstverdubbelaars" in de Zorg
Zorg die voor *iedereen* berijkbaar is…

De buitensporige Winsten die er gegenereerd worden komen immers direct uit jouw en mijn portomonaie

Driekwart van de topbestuurders in Nederland die meer verdienen dan de Balkenende norm, zit zijn zakken vol te graaien in de zorg. Dat maakt de zorg tot een sector waar de salarissen tot absurde hoogten stijgen..

Laten we het rechts-reactionaire beleid van Rutte en zijn Roofridders stoppen.
We willen immers niet terug naar de jaren 30 waar dit Kunduz Krimp Kabinet, hard naartoe op weg is, met al die beleggingen in Derivaten  (Zwarte Tulpen)..

We moeten een nieuw PAD inslaan. Waar het vergroten van de kansen van de kansarmen voorop staat. En waar werken in de zorg, als Broeder of Zuster weer een eerbaar beroep is, waar er weer respect is voor de handen aan het bed, inplaats van dat die in salaris van 12€ naar 9€ worden teruggezet, terwijl hun bazen er 30% bij krijgen…

In de plaats van het middeleeuwse Aristocratische verrijken van de rijken.
Of zoals Sap en Pechtold nu hebben voorgesteld ook nog geld verdienen aan afghaanse lijken 🙁
Die Rijken hebben immers het geluk gehad in een rijk nest op te groeien, en hebben duidelijk geen idee meer van Het Echte Leven, getuige de uitspraak van hun eigen Talkshow Hostess Eva Jinek; die denkt werkelijk dat het salaris van de Minister President een middeninkomen is 🙁

Niet voor niks werd 140.000€ Tabaksblad ooit als de Balkenende Norm ingesteld, waarboven verloning exorbitant IS, helaas had Balkenende daar zelf al maling aan, en heeft Rutte c.s. zelfs niet alleen zijn eigen salaris verhoogd, maar alle Ministers naar de naar 198.000 € (all-inn) opgeschroefd

Vooral in de Zorg zijn onder Rutte de Topsalarissen geexplodeerd.

 • In de ziekenhuissector had ruim 85% van de bestuurders een beloning boven de € 150.000
  In 2007 voor de Crisis en Nullijn besluiten was dat “slechts”: 75%
 • In de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg had 20% een beloning boven de € 150.000.
  In 2007 voor de Crisis en Nullijn besluiten was dat “slechts”: 13%

Vergelijking met 130% van het ministersalaris
Als we de reële beloning vergelijken met 130% van het gemiddelde ministerssalaris in  (Door het gegraai van Rutte en Gedoogpartners nu al opgelopen tot 193.000€)

 

Ziekenhuis

GGZ

Gehandicapt

Verpleging, Thuiszorg

Totaal

Totaal aantal 232 232 163 525 1152

Boven de norm

55%

12%

11%

  5%

17%

Graaiers: 128 28 18 26 200

Lichten we er even alleen de VVT uit, dat is Verpleging, Verzorging en thuiszorg…

De Top TIEN Graaiers:


Abvakabo FNV heeft een lijst opgesteld van de grootste verdieners in de ouderenzorg, genoemd naar de ‘organisatie van zorgondernemers’ Actiz.

 • 1. Rob Koppen, Stichting Mariënstaete-Valent, bruto-inkomen: 287.049 euro
 • 2. Cas Kruidenberg, ZuweZorg, bruto-inkomen: 286.760 euro
 • 3. Eelco Damen, Voorzitter Raad van Bestuur Cordaan, bruto-inkomen: 252.000 euro
 • 4. P.M.M. Rademacher, ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, bruto-inkomen: 241.506 euro
 • 5. Pieter de Kort, Voorzitter Raad van Bestuur Rivas Zorggroep, bruto-inkomen: 232.536 euro
 • 6. Karel Verwey, Lid Raad van bestuur Cordaan, bruto-inkomen: 224.620
 • 7. Erik van der Haar, Lid van Raad van Bestuur Espria, bruto-inkomen: 224.141 euro
 • 8. Bert van der Hoek, Bestuursvoorzitter bij Lentis, bruto-inkomen: 223.602 euro
 • 9. Ton van Overbeek, Voorzitter Raad van Bestuur Careyn-Zuwe-Aveant, bruto-inkomen: 222.495 euro
 • 10. Maarten Rutgers, Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Leveste, bruto-inkomen: 216.452 euro

In totaal kosten de slechts 10 bestuurders van de ouderenzorg, die van onze belasting betaald worden, een allerminst slordige 2,411.161 €
En graaien ook nog eens 256.541€ meer uit de schatkist dan officieel toegestaan volgens de Balkenende norm uit onze Schatkist…

Kennelijk is 193.000 € voor het koeioneren en uitknijpen van verpleegsters en verzorgers niet genoeg, en verzinnen ze drogredenaties om nog een 26.000€ gemiddeld per persoon EXTRA uit de schatkist te graaien, dat is een compleet Jaarloon voor een goed opgeleide thuiszorg medewerker.
In het overzicht van de zorgsector zelf worden er al 200 weergegeven die de Balkenende Norm aan hun laars lappen.
Daarvan zijn er volgens de zorgsector maar 28 in de VVT te vinden, terwijl ABVA-Kabo er in dat kleine stukje van de sector al 50 vindt…

Laten we alleen eens berekenen hoeveel er dan volgens de zorgsectors eigen onderzoek naar de naleving  van hun regeling al teveel betaald wordt aan die Graaiers, om een klein beetje inzicht te krijgen waarom de Zorg 2,3% duurder is geworden….
Er wordt dus minimaal 200 * 26.000€ = 5,200.000 € teveel over de balk gesmeten aan buitensporige beloningen, alleen al in dat kleine stukje VVT.
Echter kijken we naar de gehele sector wat de top-bestuurders in bijvoorbeeld de Ziekenhuizen verdienen, zijn de Graaiers in de VVT nog maar kleine zakkenrollertjes, in de Ziekenhuiskartels zijn er Meesteroplichters die meer dan 400.000€ aan zichzelf verlonen.
Ga je daarmee rekenen is de schade nog vele malen groter zoals je begrijpen zult, helaas weten die het openbaarmaken van hun Salaris te voorkomen middels Juridische steekspelletjes waar ze eindeloos mee doorgaan, wat de staat op nog meer extra kosten jaagt, dus kan ik daar helaas geen betrouwbare gegevens over vinden.

Maar wat er bekend IS, geeft in ieder geval een heel duidelijk beeld, dat de mooie meneren allerminst hun best doen om gevolg te geven aan de wettelijke eis aan zelf-regulering te doen, wat de kritikasters van die wassen-neus-regeling dus helemaal in het gelijk heeft gesteld, Dit soort 0plichters mag je nooit vertrouwen als ze met de hand op het hart “beloven” dat ze aan zelfregulering zullen doen… 🙁

Hier een paar voorbeelden van de Absurde Beloningen in de Ziekenhuizen, en het verschil tussen Hoogste en Laagste Inkomens van de vaste medewerkers (de oproepkrachten die het echt vuile werk doen krijgen maar net minimumloon…)

Naam instelling

Factor

Hoogste beloning

Laagste beloning

Cordaan

12.10

303143.00

25,053.14

Rivas Zorg groep

11.20

266915.00

23,831.70

Albert Schweitzer

11.10

310906.40

28,009.59

MC Alkmaar

10.90

316488.00

29,035.60

ZG Noorderbreedte

10.60

361238.00

34,079.06

Erasmus M.C.

10.50

304815.00

29,030.00

HAGA Ziekenhuis

9.60

299131.00

31,159.48

OLVG

9.60

313000.00

32,604.17

Maasstad Ziekenhuis

9.60

482091.00

50,217.81

Alysis

9.50

263700.00

27,757.89

Diakonessenhuis

9.20

357458.00

38,854.13

Martini Ziekenhuis

8.50

242794.00

28,564.00

A.Z. Maastricht

8.30

328492.00

39,577.35

AMC

7.90

305118.00

38,622.53

 

Zoals je ziet, er zit er zelfs een tussen van bijna een half miljoen, en dat uitgerekend bij het Maasstad ziekenhuis, dat voornamelijk wegens wanprestaties in het nieuws komt…

Hoge lonen vangen veel Winst (stijgen sneller)
Hoge lonen vangen meer Winst (groeien sneller)

En dan heb ik het nog niet over de jaarlijkse salarisstijging die ze zichzelf toekennen, en hoe ze daar fusies en vooral met misstanden in het nieuws komen juist door hun “puntensysteem” zichzelf steeds meer salaris toe kunnen kennen, krijg je veel media aandacht neemt de media zwaarte toe, en verdien je MEER, dus als je het slecht doet, krijg je meer geld…

De punten schaal en de jaarlijkse verhoging

  2009 2010 2011
A 71000 72491 73622
B 81500 83212 84510
C 93600 95566 96522
D 107500 109758 111469
E 123500 126094 128059
F 141500 144472 146725
G 156500 159787 162278
H 169000 172549 175240
I 181000 184801 187684
J 190000 193990 197015

En dat terwijl het verplegend personeel salaris moest inleveren, je ziet nu waarom 🙁

 

We kunnen nu echt niet langer blijven stilstaan, dat hebben we nu al 10 jaar gedaan !!!

Geraadpleegde bronnen:

Vergelijking top- en laagste salaris
Decentralised Pay Setting in the Netherlands
More on Public Sector Employment and Management
Falen infectiepreventie in het Maasstad Ziekenhuis verwijtbaar
Categorieën
Algemeen Politiek

Mooi, vissen fraudulerende Banken
zelfs eens achter het net…

 “Het waarborgfonds WSW, dat garant staat voor aan Vestia verstrekt krediet, heeft maandag hypotheekrecht gevestigd op vermoedelijk al het vastgoed.” 

Wat zielug, de Banken dachten weer een nieuw slkachtoffer tot *in* het bot leeg te kunnen zuigen, maar de toezichthouder, die eerder had zitten slapen, kreeg plots een helder moment 🙂

 

Een variant op deze ‘game of chicken’ spelen de financieel noodlijdende woningcorporatie Vestia en een groep van twaalf banken die de afgelopen jaren aan Vestia hebben verdiend met derivatencontracten. 

 

Overvallen

Het waarborgfonds WSW, dat garant staat voor aan Vestia verstrekt krediet, heeft maandag hypotheekrecht gevestigd op vermoedelijk al het vastgoed. Het WSW kon dat omdat het bij de garantieverlening deze optie van een positieve hypotheekverklaring had bedongen. Daarmee dringt de toezichthouder, vermoedelijk volkomen legaal, voor op andere schuldeisers, en heeft een curator aanzienlijk minder mogelijk­heden om geld vrij te spelen voor andere crediteuren.

De banken voelen zich overvallen. Vandaag komen zij bijeen om zich te beraden. Gemakkelijk is het niet omdat de belangen onderling uiteenlopen, net als de derivatenposities en de verdiensten. Nederlandse banken als ABN Amro hebben geen behoefte aan de negatieve publiciteit en mogelijke rechtszaken vanwege een Vestia-failliet, zeker niet in een tijd waarin banken toch al de gebeten hond zijn. .

Categorieën
Algemeen

BAM die Zit !

Categorieën
Politiek

De Jager liegt vrolijk verder
50 miljard zoek gemaakt

 

Je noemt het gewoon onvoorzien, en je hoeft noch de Kamer noch het Volk in te lichten, je maakt het gewoon over zonder iemand te zeggen 🙁
 

En als zich tussendoor een onvoorzien financieel feit voordoet, kan de minister in principe wel degelijk geld uitgeven.

Wel moet hij dan achteraf de instemming van de Kamer krijgen. Krijgt hij die niet, dan is de minister persoonlijk aansprakelijk voor de budgetoverschrijding.

Staatsrechtelijk hoeft het doen van uitgaven of toezeggingen namens Nederland formeel dus geen probleem op te leveren.
Feitelijk is een persoonlijke aansprakelijkheid natuurlijk zonder materiële inhoud: de bedragen zijn daarvoor te groot.

Dat geldt a forteriori voor Europese steun: dan gaat het om zeer grote bedragen voor gewoonlijk lange periodes. Bovendien is dan vaak een snel besluit nodig waarvoor de normale parlementaire route (suppletoire begroting, advies Raad van State, goedkeuring door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer) te lang duurt en de noodzakelijke vertrouwelijkheid niet mogelijk is.

 

EN hij hoeft dus ook geen verantwoordelijkheid te dragen “de bedrageen zijn daar immers te groot voor”, kosrtom hij heeft Carte Blanche om de schatkist leeg te stelen 🙁

 

Categorieën
Algemeen Economie Fictie & Feit Politiek

Creatief Informeren a la “de Jager”

Hier nog een mooi voorbeeldje van “creatief informeren” van de Kamer…
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-167549.pdf

Lees het maar eens door, en verbaas je over de “overige kosten” die met 1,6 MILJARD te boek staan.
De post onvoorzien is dus verreweg de grootste post 🙁

 Hardware en Software kosten van slechts 377 Miljoen…
(70 miljoen MINDER dan geraamd…)
Interne Personele kosten van 497 miljoen
(toename slechts 25,2 Miljoen tov raming)

 Helaas word de beloofde de “besparing op de Ambtenaren salarissen” die niet  gerealiseerd werd ook nog eens ruimschoots gecompenseerd door torenhoge externe uitgaven:
a) door inhuur Externen ad 552 Miljoen …
Waarbij te vermelden zei, een overschrijding van 100 miljoen !!!
(dat is 23% oftewel bijna een kwart meer tov raming 451 miljoen)
b) door het werk uit te besteden voor 1083 Miljoen (1 MILJARD)
(dat is 44% (VIERENVEERTIG %) overschreiding oftewel bijna de helft duurder tov raming 753 miljoen)

Categorieën
Algemeen Belangrijk ! Economie Fictie & Feit Politiek

Hoe buitengebieden van Nederland
door Rutte arbeidsongeschikt worden

Met een prachtige App van het CBS kun je het zelf bekijken, zolang die het nog doet want na Juni 2011 worden er al geen gegevens meer ingevoerd 🙁

Hier de toch wel schokkende uitkomst van de Visualisatie van Nederland als je de WAO, WIA en WA-jong selecteert op het weergeven van alle gemeenten die bovengemiddeld scoren.

Hoe Rutte de buitengebieden Arbeidsongeschikt laat verklaren

Uitleg bij het plaatje boven, iedere kleur heeft een betekenis:
Zo gauw een gemeente bovengemiddeld scoort kleurt de App van het CBS hem in.
  Bruin =  WAO bovengemiddeld  
  Rood =  WIA  bovengemiddeld  
  Groen =  WA-jong  bovengemiddeld
  Oranje =  WAO + WIA  bovengemiddeld  
  Fel Rood =  WIA + WA-jong  bovengemiddeld 
  Licht Bruin =   WA-jong + WAO  bovengemiddeld 
  Hard Roze =   WA-jong + WIA + WAO  bovengemiddeld 

We hebben zelfs een “winnaar”, in Gennep zijn in Juni 2011 al 115 op de 1000 oftewel 11,5% van de bevolking door deze Liberale Coalitie als Arbeidsongeschikt weggezet 🙁

Daarbovenop komen niog eens 20 op de 1000 in de WW en 22 op de 1000 in de Bijstand, oftewel in Gennep zit nu door dit geweldige kabinet dat onder Rutte met zijn slogan  “VVD de Banenmotor” aan de macht kwam, 11,5% AO + 2%WW + 2,2%ABW = 15,7% Baanloos thuis.

 

Uiterst schokkend hoe de schokkende werkeloosheidscijfers uitgerekend in Oost-Groningen en Limburg in (permanente) Arbeidsongeschiktheids uitkeringen word verstopt, net als onder Lubbers, wie herinnert zich niet de ontzetting die zich van Den Uyl meester maakte toen hij erachter kwam dat de mooie cijfers van Lubbers I en II gebaseerd waren op het verstoppen van werkelozen in de WAO door die Rechtse Kabinetten

Als het goed is, komt hieronder de App, je kunt de situatie dan zelf per gemeente instellen, en hele wonderlijke gegevens vinden over de werkelijke staat van Nederland onder Rutte…

Zo zit bijna 10% van de Rotterdammers in de Bijstand, en 5,5% van de mensen in Zoeterwoude in de WA-Jong 🙁

Mocht de plug-in hieronder niet werken, kun je ook direct naar:   de Uitkerings Affaire App   

 

Categorieën
Algemeen Fictie & Feit Politiek

Stalinisme onder SAP

Arme Tofik,

Met één KNAL blies Sap het laatste restje democratie binnen G-L op.
Met één KNAL blies Sap het laatste restje democratie binnen G-L op.

Jong m’n Jong, wat moet jij je kut voelen dat Groen-Links zo Nederland voor de Nederlanders geworden is dat ze je niet eens naar De Halve Maan durven laten gaan…

Maar….

Nu nadat ze een enorme druk uit de Media over zich heen kregen mag ie nu voor spek en bonen meedoen, maar het bestuur (Tof Thissen) vind hem ongeschikt

Categorieën
Algemeen Politiek

Rutte op vette leugen betrapt
Brussel dwingt Rutte de 3% norm te laten vieren, en juist te investeren

Zoals Emile Roemer het al in Pauw en Witteman voorspelde krijgt Nederland geen boete, hoe de Jager er ook om bedelt, want Brussel wil juist dat Nederland iets aan de spectaculair oplopende werkeloosheid gaat doen.

Er moet geinvesteerd worden in arbeidsplaatsen inplaats van met de Botte Bijl gehakt, want werkelozen kunnen niets meer uitgeven, dus krijg je ook bij het opschroeven van de BTW geen extra inkomsten, want daarvoor moet er eerst wat *gekocht* worden…

Uit het Financieel Dagblad u weet wel dat neo-liberale economische gidsje voor de grootinvesteerder

 

Geen politieke vrienden in Nederland en Duitsland

Een Brusselse missive dat Nederland moet sproeien in plaats van snoeien (bijvoorbeeld door de voorgenomen btw-verhoging niet door te voeren) zou Samsom in het gelijk stellen. Voor het kabinet is dat dubbel gezichtsverlies. Niet alleen moeten Rutte cum suis dan terugkomen op hun bezuinigingsplan, ze worden dan ook nog op de vingers getikt door de Commissie die op voorspraak van Rutte zelf deze machtige positie heeft gekregen.

 

Brussel ziet liever inversteringen in WERKGELEGENHEID

Lees het prachtige De Bovenbazen van Maarten Toonder in de NRC voor een heldere en niets ontziende analyse van het gedrag en de gevolgen van de machinaties van Grootinvesteerders die zich in de politiek gaan mengen.
Denk daarbij ook aan de leugens van een van de Grootinvesteerder de Directeur van Menzis dhr. van Boxtel, die erop los liegt dat overal in europa de pensioenleeftijd naar 67 gaat, wat sterk lijkt op het gedrag van Leverol de Smeerselkoning in de Bovenbazen…

opgetekend in 1963 nota bene…)
Moderne hertaling van de parabelfiguranten