Categorieën
Algemeen Fictie & Feit Politiek

De gevaren van de verleidingen tot zelfverrijking van o.a. Veerle Slegers

De motivatie achter dit stuk.

Wat we hier lijken te zien is helaas hetzelfde stramien wat we eerder ook bij Wim Kok en Paul Rosenmöller hebben kunnen zien, bezielde altruisten die geïnfecteerd werden met de Bacillus Derivatus en opeens de mensen die hen ooit verkozen op schrikbarende wijze lieten vallen, om er zelf beter van te worden, denk aan het feit dat Rosenmöller comissaris blijkt te zijn bij een Schoonmaak Kartel en zo meewerkt aan het uitknijpen van de kleine man…

En helaas zien we dat die Bacillus Derivatus door de spectaculaire groei ook zijn schadelijke invloed binnen de SP begint te verspreiden, eerder al zagen we het gebeuren met Ali Lazrak en anderen, die opeens van bezield Altruist in een Rupsje Nooit-genoeg veranderden, en zich hevig begonnen af te zetten tegen de normaal beloning die een SP raadslid krijgt, dat die alleszins fatsoenlijk (en vooral eerlijk ten opzichte van eigen kiezers) is zal ik hieronder aantonen.

Hoe hoog was het “karige” inkomen minimaal waarvan ze zegt niet rond te komen?

Ze werkte maximaal 14 1) uur in de week als Raadslid Tilburg € 391,30 (25% van € 1.565,23)
Ze werkte maximaal24 2) uur in de week als Statenlid ad € 572,22 (50% van € 1057,89 +€ 86,56)
+Gratis reizen (auto met chauffeur indien nodig) +gratis Computer +Software + internet al gauw een post van 800€ per jaar

WAO echtgenoot ad minimaal € 1100 (WAO +>80% minimaal € 1398,60 maximaal € 2197,80)
Kinderbijslag 2 kinderen ad € 214,36 p/m (€ 324,81 per kind per kwartaal)

Maakt een totaal van NETTO € 2277,88 per maand voor 38 uur per week … (391,30 + 572,22 +1100 + 214,36)

Dat is een leuk bijna Modaal salaris, hoe je daar je gezin niet van kunt onderhouden, terwijl het mensen met een minimumloon van €1398,60 (bruto) wel moeten kunnen, vind ik echt bij de wilde spinnen af, en dan ben ik nog van het Minimale qua WAO uitgegaan…

En dat van iemand die zelfs op 5 april 2012 het volgende schreef:

 “Ik heb nooit een vraagteken gezet bij de afdrachtregeling en doe dat ook nu niet.
De afdrachtregeling is een groot goed en één van de redenen waarom ik destijds voor de SP actief in de politiek wilde worden en voor geen enkele andere partij.”

Sorry maar dat je zegt het eens te zijn met de SP afdrachtregeling, maar klaagt dat meer dan €2000 netto inkomen je te weinig is, vind ik onmogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen, maar vooral onverkoopbaar naar je eigen kiezers !

En dat terwijl de SP er juist is om op te komen voor de mensen uit achterstandswijken die geen cent te makken hebben en vaak ver onder het wettelijk minimum inkomen zitten, want vergis je niet Tilburg heeft wel geen vogelaarwijk, maar wel 10.000 gezinnen onder de wettelijke minimumnorm!

12,4% van de Tilburgse kinderen groeien op in Armoede !

Dan gaan klagen dat je niet rond kunt komen van een modaal inkomen en beweren dat je zo hard werkt dat je toch echt wel € 4024,04 nodig hebt om twee kinderen op te kunnen voeden vind ik echt bij de wilde spinnen af…
(€ 1565,23 +€ 1057,89 +€ 86,56 +€ 1100 +€ 214,36)

Als je zo’n dik Salaris bij een publieke functie vind horen, en niet meer beseft dat je het voor je eigen kiezers doet, kun je maar beter bij Groen-links D66 PvdA of VVD gaan werken!

Geraadpleegde Bronnen:
Linked-In Profiel
Vergoeding Raadsleden 2009
Rapport Commissie Aarts (Maximaal bestede Uren Raadslid)
Onderzoek Werkbelasting Statenleden (Maximaal bestede Uren Statenlid)
Proefberekening toeslagen
WAO berekening
Armoede Monitor Tilburg

Voor wie meer wil weten over mijn motivatie:

Ik ben al een aantal jaren bezig mensen duidelijk te maken dat het probleem niet bij Goldman Sachs ligt, maar bij Kok, Zalm, Bos, Hirsch Ballin, Hoogervorst enerzijds als wetgevende macht en de Van Boxtels en Hermansen als (niet) controlerende macht, en de Brinkmannen en Wiegels als Collectief Corrumperende sujetten.

En dat is helaas een wijdverbreide steeds verder om zich heengrijpende ziekte want ook Kok (ING) en Rosenmöller (ABP) twee van oorsprong Vakbondsmensen met het hart ooit op de goede plek verkochten hun ziel aan de bankverzekeraarsbeelzebub

Vreemd genoeg zijn de meest problematische graaiers degenen die als “altruist” zijn begonnen, wat dat betreft is juist Wim Kok een mooie of liever gezegd trieste vergelijking.

Begonnen als Gedreven Vakbondsman die echt zijn best leek te doen om op te komen voor de onderdrukten en uitgebuite werknemers, bleek hij helaas maar al te snel niet bestand tegen de verleiding van het snelle geld en de *macht* die het VNO hem voorhielden, en werd hij gegrepen door het Nouveau Riche Libertijnisme.

Want naar nu blijkt is het niet zozeer Goldman Sachs die de hele Sub-Prime Securisatie carrousel hebben mogelijk aangezwengeld, maar dat juist grootinvesteerders ao als ABN en ING maar ook “Institutionele beleggers” Achmea en ABP met hun ongelimiteerde Investeringsvermogen grotendeels bestaande uit *ONZE* pensioengelden de aanjagers zijn geweest van de hele zogenaamde “kredietcrises”

Ons Pensioen Spaargeld word weggegeven

En nu zijn die Pensioenfondsen dus door de Jager gemachtigd om *ons spaargeld* over te pompen naar hun noodleidende verzekeringsafdelingen 🙁
En nog steeds presteren graaiers als Kok en Rosenmöller het om zich als altruist voor te doen, terwijl ze ondertussen het VNO faciliteren in het tot ver onder de armoede uitknijpen van de laaggeschoolden en zelfs het uitpersen van tot illegaal verklaarde asielzoekers.

Vooral dat laatste vind ik gezien de zelfverheerlijkende TV programma’s van Rosenmöller enorm pijnlijk, aan de ene kant roepen dat we toch wat voor die arme Afrikanen moeten doen, en aan de andere kant is hij commissaris bij CSU waar ze op schandelijke manier misbruik maken van Afrikaanse vluchtelingen, en toen Rozenmöller erop aangesproken werd door Zembla gaf hij niet thuis…
En als Commissaris dient hij zeker op de hoogte te zijn van de beroepszaken die zijn eigen werkgever instelt tegen de Staat der Nederlanden

Dezelfde verwording lijken we nu te zien optreden bij Slegers en andere “kometen” welke we eerder bij Kok en Rosenmöller hebben kunnen waarnemen

INHO kun je een probleem maar beter bij de bron aanpakken, want een Graaier begint meestal niet als Grootgraaier.

En je moet dus heel goed waken voor infectie met graaierisme, en ik zie helaas bij Slegers dat de incubatietijd verstreken is.

Mijn bange vermoeden is dat het een Kleintje Kok zal blijken te zijn, gezien haar nu al grote beschermende netwerk van neo-liberale spindoctors die prachtige draaien geven aan de ongerijmdheden in het verhaal dat ze naar buiten brengt ze zal het waarschijnlijk ver gaan schoppen.

Een klein beetje hoop

Al hoop ik uiteraard dat ze tot bezinning komt en stopt met het verdedigen van haar onverdedigbare misser, en terugkeert op haar schreden en zich weer onbaatzuchtig gaat inzetten voor haar kiezers, die merendeels bij de voedselbank aan moeten kloppen…

Het is dus zeker niet mijn doel iemand onderuit halen, integendeel ik hoop haar en anderen tot inzicht te brengen dat ze op de verkeerde weg is terecht dreigt te komen.

Ik ken de verleidingen van het snelle geld, heb bij de Shell gewerkt…

Dus wat ik persoonlijk vind is dat de SP dit soort mensen tegen zichzelf moet beschermen, want ze zijn met een beetje begeleiding imho weer op het rechte pad te krijgen, door juist veel eerder bij te sturen.

Ik hoop met deze uitleg een beetje duidelijk te hebben gemaakt wat mijn drive in deze is?

Eigenlijk is het een variatie op een bekend spreekwoord:
“Wie het kleine niet beheert, doet in het groot verkeerd’