Categorieën
Fictie & Feit

Malafide Mediamanipulatie van Menzis

Of hoe D66 vergeet onafhankelijk te blijven, in de Spaarpunt-Affaire.

Ja er mag uiteraard niet aan de financiele kernpijler van D66 gekomen worden, namelijk het telkens maar verhogen onnodig van de premie van de zorgverzekeringen…

Opeens is Roger van Boxtel niet meer de onpartijdige Senator, maar weer de spreekbuis van Menszis, een Cooperatieve veriniging zonder winstoogmerk, die vorig jaar 140 miljoen winst boekte…

Dan horen toch juist de premies te dalen voor de leden van de vereniging ?

 

Maar dat kan natuurlijk niet want “Senator van Boxtel” moet natuurlijk wel dik twee maal de Balkenende norm kunnen toucheren *naast* de 391.000€ als voorzitter van de RvB van Menzis, ontvangt hij immers ook nog eens  € 1998,28 per maand voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de vervulling van het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vermeerderd  een toelage gelijk aan 1,2% van de vergoeding, bedoeld in artikel 4, en een toelage gelijk aan 0,4% van deze vergoeding voor elk lid dat de fractie buiten de fractievoorzitter telt.
Tevens ontvangt hij uit hoofde van een uit het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voortvloeiende verplichting deel te nemen aan vergaderingen met leden van andere nationale parlementen een vergoeding op grond van dit artikel.

  • 2. De vergoeding bedraagt per vergaderdag 25% van de vergoeding berekend op grond van artikel 4.

Verder ontvangen Kamerleden van de eerste kamer  een bedrag van € 2787,45 per jaar waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden en een vergoeding voor aan de uitoefening van het kamerlidmaatschap verbonden kosten die € 2389,59 per jaar bedraagt.

EN omdat hij op 75 km van Den Haag woont krijgt hij ook nog eens € 6206,09 per jaar voor de “verblijfskosten, voor die 35 vergaderinkjes per jaar die de Eerste Kamer kent…”

 

Maakt een groot totaal aan inkomen als Lide der Eerste Kamer van:

€ 24746,69 (€ 1998,28 * 12)=23979.36 (x) ,+287,75 (x *1,2%) , +479,58 (5x *0.4%)

€   2787,45 (WGA en Pensioen)

€   2389,59 (Onkosten)

€   6206,09 (reiskosten)

 

Die Spaarpunten zijn gewoon een slinkse Truuk van D66 om de Winst die eigenlijk een lagere premie zou horen op te leveren.

Nu door de Verzekeraar op de bank te houden, waardoor er massief rentewinst geboekt word, het is net zo misdadig als de 2 dagen rentewinst die de Postbank van zijn klanten stal als er vanaf een commerciele bank werd overgemaakt…

Manszis boekte een Winst van 43 Miljoen, EN verhoogde het eigen vermogen met maar liefst 51 miljoen, dat zou dus eigenlijk uitgaande van het feit dat de kosten er allemaal al vanaf zijn een Netto Netto winst van 94 miljoen zijn.

Dat zou terug horen te vloeien naar de verzekerden in de vorm van een verlaging van 45€ elk gezien de 2,1 miljoen verzekerden…

[4.1 Geen winstoogmerk en aandeelhouders
Zoals hiervoor in paragraaf 3.4.1 is beschreven,
is Menzis een coöperatie. Verzekerden zijn lid en
daarmee eigenaar van de Menzis-onderneming.]

Kijken we echter naar het Bruto resultaat, vraag je je echt af waar die gestegen kosten van de Zorg nu eigenlijk zitten, want de Premie bijdragen waren ad ultimo dec 2011 = 5,12 Miljard

De kosten eigen rekening waren echter slechts 4,92 miljard.

Dat maakt een bedrijfsresultaat voor KPMG bewerking van 0,18 miljard, oftewel 180 Miljoen…

[4.2 Eerlijke premie
Menzis wil niet dat de rekening van de oplopende
zorgkosten alleen bij onze klanten komt te liggen.]

Uit het Jaarverslag over 2011

En dat het geld makkelijk terug kan blijkt uit een andere paragraaf:

[De afgelopen jaren zijn onze beheerskosten zo’n
4 à 5% gedaald, dat is gemiddeld in de markt.]


Zoals ik al vaak heb geagendeerd word het hoog tijd voor een parlementair onderzoek naar de werkelijke kostenposten in de zorg, want als de beheerskosten dalen de premie betalingen toenemen en de zorgvraag van de clienten nauwelijks is gestegen, en personele kosten van het verzorgend personeel met 6% gedaald zijn de laatste jaren, zit het lek duidelijk niet in de zorg zelf maar in de bureaucratie eromheen…

[Menzis vindt het belangrijk om tot het uiterste
te gaan om het geld van wanbetalers te incasseren…
…• Fraude door verzekerde € 223.000]

Maar de winst terug laten vloeien naar die klanten zodat ze het kunnen betalen, HO MAAR

Fraude door Menszin ten koste van d everzekerden is immers minimaal 94 miljoen, dat is een factor 421525:1, kortom ze zouden in ieder geval de mensen die door de feitelijk oneerlijk hoge rekening met gemak uit de wind kunnen houden.

Zelfs met bijna een half miljoen wanbetalers zou Menszis nog steeds geen verlies lijden…
http://www.menzis.nl/web/file?uuid=02b7fdd1-eb23-44dc-aa82-c263f5d73e78&owner=38010db9-7e0f-4415-b3a
www.menzis.nl