Categorieën
Fictie & Feit

Weisglas bezwijkt onder Groepddruk
De bankiers dulden geen buitenbeentjes…

VVD er Weisglas roept braaf de Nonsens die de VVD spindoctors hem voorschotelen, en gaat volkomen de mist in…

“Roemer, als je niet meegraait uit de Schatkist mag je ook niet mee regeren…”

Buiten dat het onzin is, want de Grondwet streeft juist naar Spreiding van Welvaart, oftewel nivelering binnen beschaafde grenzen, is het ook nog eens politiek gezien onhandig, je kunt Roemer niet wegzetten als Niet-Graaier, want daarmee Steun je juist de SP, denk toch eerst eens na voor je iets wat je voorgeschoteld word domweg napraat voor de radio…

Weisglas gedraagt zich als een van de Bewakers in het Experiment van  Zimbardo voordat die er achter kwam hoe gevaarlijk die groepsdruk is…

Voor een inkijkje in het Gedrag van de huidige machthebbers zie de onthutsende film die op basis van het Stanford Experiment is gemaakt:

Das Experiment, groepdruk in optima forma.

Ter informatie, het zijn geen CIA agenten, maar gewone burgers die middel sloting in de ene of de andere groep terecht kwamen, en de ene groep kraag Macht en een anonimiserend uniform, en mocht de andere helft opsluiten, om te kijken puur empierisch wat er zou gebeuren als je gewone mensen ongelimiteerde macht geeft, de gevolgen spreken voor zich.

Een beter bewijs dat JUIST de overheid zich als schoolmeester te gedragen heeft is er niet…

Weisglass zou zich moeten schamen dat hij zo laag zinkt om zijn eigen absurde salaris veilig te stellen…

En bovendien heeft ie de Grondwet niet begrepen, dara staat juist overduidelijk in:

[Artikel 1.19 [20] (artikel 81 staatscommissie)

Met dit artikel wordt beoogd enige hoofdlijnen van het sociale beleid in de Grondwet vast te leggen. Het artikel correspondeert met de artikelen c en d alsmede, voor zoveel betreft de onderwerpen vermeld in het eerste lid, met het preambulaire artikel uit het advies van de SER. De tekst van de bepaling wijkt op een enkel onderdeel af van het door de staatscommissie voorgestelde artikel 81.
Uit een oogpunt van eenheid in terminologie wordt in het eerste lid de formule “voorwerp van zorg der overheid” gebruikt. Het lijkt dan juister om die overheidszorg te doen slaan op de bestaanszekerheid zelf en niet slechts op rblz.|12| de verhoging daarvan. Daarom komen de woorden “verhoging van”, zoals vervat in de door de staatscommissie ontworpen bepaling, niet meer voor. Voorts is in het tweede lid “regelt” gewijzigd in “stelt regels omtrent”. Naar strekking stemt het artikel overeen met artikel 81 van het ontwerp der staatscommissie.

Het eerste lid draagt de overheid op een politiek te voeren welke is gericht op het waarborgen van de bestaanszekerheid der bevolking en op spreiding van welvaart. De term “bestaanszekerheid” bestrijkt een ruimer terrein dan de in het tweede en derde lid genoemde sociale zekerheid en bijstand: onder de zorg voor de bestaanszekerheid kan ook worden begrepen bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot vaststelling van een minimumloon alsmede het algemene economische beleid.

Conclusie, het terugbrengen van exorbitante beloningen is JUIST conform de Grondwet, zelfs de SER is daar heel duidelijk over…:

[ Artikel a van het voorstel van de SER spreekt van “evenwichtige inkomensverhoudingen”. ]

Nu weet Zimbardo heel veel meer, over wat groepsdruk, waar Weisglas maar ook Bos en Zalm zo onder gebukt gaan.

Hier de bedenker van het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van een groepsdruk onderzoek:
Kijk het van begin tot het einde als je echt wilt weten hoe ver groepsdruk kan gaan 🙁
http://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil.html

Let wel op, hij is nogal een gedreven mens, en dus heel vermoeiend om aan te horen, maar vooral wat hij om 13:00 en 14:26 illustreert laat de druk waaronder Weisglas in de VVD zucht bijzonder duidelijk zien…

Om 16:41 zie je de culminatie waar dat uiteindelijk toe leid 🙁

Maar vanaf 18:50 komt gelukkig ook de minderheid die zich wel durft te onttrekken aan de alles verlammende groepsdruk aan bod.

EN bij 21:00 het voorbeeld van waar Beschaving nu eigenlijk begint, namelijk je Eigenbelang OPZIJ zetten, voor het overleven van anderen…

Ik snap dit zal confronterend zijn, om te erkennen dat we allemaal makkelijk over te halen zijn tot meelopen in een groepje winkeldiefjes, potenrammers, dubbelboekhoudende derivaatverkopende Bankmedewerkers…

Maar vergeet niet, je kun ook denken, “boeie wat ze van me vinden, ik doe wat ik *zellf* onder beschaafd versta, ik laat mijn HART spreken…”

Wel grappig dat Weisglas zo dom is om het ongrondwettelijk te gaan noemen, want daarmee toont hij eens te meer aan de Grondwet structuur NIET TE KENNEN 🙂

VVD Verlammend Vereenigde Druckebergers 🙁

Beste meneer Weisglas LEES de grondwet nu eerst even voor u uzelf en uw partij te kijk zet als onwetende luiwamessen die nog te lui zijn om zelf na te zien wat de spindoctors voorschotelen…

Ter herinnering een van de belangrijkste artikelen van de Grondwet, die u kennelijk nog nooit gelezen heeft 🙁

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_21-07-2012#Hoofdstuk1_Artikel19

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815
Geldend op 21-07-2012

Art. 20. [Bestaanszekerheid en welvaartsspreiding; sociale zekerheid]
-1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

EN ik heb met opzet even Artikel 19 als link genomen, zodat u die elementaire grndrechten voor kunt lezen aan Kamp de Commandant van het leger Jeugdwerkelozen dat u samen veroorzaakt heeft, met alle desaastreuse gevolgen van dien voor de samenleving de komende 20 tot 30 jaar :-(((