Hoeveel Handen aan het bed,
Als de graaierij wordt stopgezet?

Aaldert Mellema

Hoe Flauw Topinkomens rechtvaardigd worden

 Aaldert Mellema  doet ridiculiserend Rekensommetje :

Maar aanpak van de topinkomens alleen is geen oplossing voor de sector. Ik kon het niet laten een rekensommetje te maken. In de Actiz top 50,die Abvakabo FNV publiceerde, zitten 31 bestuurders boven de genoemde Balkenendenorm. De laagste zit er € 59 boven. De hoogste €94.049. Gemiddeld zitten zij 23.005 euro boven de norm. In totaal zitten zij gezamenlijk 713.154 euro boven de norm. Als je dat geld zou afpakken en zou verdelen over alle 461.163 werknemers in de VVT die in het pensioenfonds deelnemen, krijgt iedereen er dit jaar (afgerond) €1,55 (bruto) bij! Dat is voor iemand die16.000 euro per jaar verdient een eenmalige verhoging van 0,009%.

 

 

 

  Hoeveel handen aan het bed kost die Graaipartij…

Als ze alleen maar niet boven de Balkenende norm zouden Graaien, zouden er 38 mensen meer aan het bed kunnen staan.

Zouden die Graaiers zich beperken tot het Salaris van een Minister, toch een niet misselijke 300.000 oude Florijnen per jaar, zouden er van het uitgespaarde geld 111, zegge honderd-en-elf gewone zorgverleners extra aan het bed gezet kunnen worden.

713154€ + (193000 – 148461 (130%-100%)) * 31 Graaiers = 2.093.863 zegge Tweemiljoen en een flink beetje…
(voor de minder doorgewinterde rekenaars, Opgerekte Balkenende Norm van 130% terug naar 100%)
Deel Tweemiljoen door het brutominimumloon ad 18747€ , en je hebt opeens 111 extra handen aan het bed.

En dat al als slechts 31 mensen eens iets beter zouden beseffen waarom ze die Eed van Hypocratus ooit afgelegd hebben…
(ze verdienen dan nog altijd 148 DUIZEND per jaar.

En dit ging alleen over de overschrijding van VVT, nemen we *alle* overschreidingen, zitten we volgens de WOPT op bijna 2500 Graaiers…

2500 * (2.093.863/31) = 168,859.919 zegge Honderd-Acht-en-Zestig-Miljoen…

Dat zijn (2500 * (2 093 863 / 31)) / 18.747 = 9007 * 2= 18014

ACHTIENDUIZEND Handen aan de bedden Extra, dat is per 6 bedden op een zaal (aantal bedden 2011= 46.515) 2,3 handen EXTRA.

Als de graaiers zich zouden beperken tot een toch al puissant salaris van 148.000 €
Dat is  bijna 5x modaal !!!

 

Geraadpleegde Bronnen:
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/Feiten_en_cijfers/FAQ

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-XVI-6.html2012/6/17

Beste Ernst,
Jouw ‘rekensom’ is ondoorgrondelijk.

Ik begrijp en respecteer de emotie die er achter zit, maar ik blijf erbij dat, als we de problemen in zorg willen aanpakken, we met andere onderwerpen dan topinkomens aan de slag moeten.

 Met vriendelijke groet, 

…………….
Bestuurder Zorg
CNV Publieke Zaak

Als je zulk simpel rekenwerk al niet weet te doorgronden…

Hoe kun je dan zeggen dat het niet de oplossing is om die Graaiers hun buitensporige beloningen in te laten leveren? Of heb je werkelijk geen idee hoeveel mensen je uit hun uitzichtsloze bestaan kunt halen door ze van de 1,5 miljoen oude guldens een eerlijk loon te geven, inplaats van ze zoals nu “afgesproken” van hun uitkering hetzelfde werk te laten doen ???

VRAAG dan eerst hoe ik tot de berekening ben gekomen, ga in dialoog met mensen die wel zien hoe de Overhead het probleem is.

Kijk eens naar de kostenstroom in de Zorg, en zie dan zelf dat de enormgroei in de kosten niet in de gewone werkkrachten zitten, maar *juist* in topinkomens, die zichzelf beschermend steeds meer vaste krachten ontslaan, om dan veel duurdere tijdelijke krachten in te huren, zodat de kosten onder “incidenteel” kunnen vallen, en naar hoeveel Topinkomens zichzelf inmiddels ZZPer hebben gemaakt om van de gusntige regelingen daarvan te *profiteren*…

Lees je eens in, praten we daarna verder, okee, want zo is het een beetje alsof je op me inpraat, inplaats van dat je de dialoog met me aangaat…

[quote]Bron: EJZ, DigiMV

De totale ziekenhuiskosten namen in de periode 2006-2010 toe met gemiddeld 7,9% per jaar.
De personele kosten stegen duidelijk langzamer (6,2% per jaar), terwijl de materiële kosten met 7,4% per jaar toenamen.

 De kosten van afschrijvingen, huur en operationele leasing zijn in 2010 gestegen met meer dan 70%.
Een belangrijke oorzaak van die stijging is het toepassen door de ziekenhuizen van de richtlijn van VWS voor de versnelde afschrijving van de overwaarde op gebouwen en terreinen. 
Over de gehele periode namen deze kosten toe met gemiddeld 22% per jaar. Ook de rentekosten stegen sterk in 2010.

Het aandeel personele kosten in de totale ziekenhuiskosten daalde van 59% in 2006 naar 55% in 2010.
[/quote]

Mijn opmerkingen afdoen als emotie, vind ik juist een toonbeeld van disrespect, besef je je dat eigenlijk nog wel, hoe patroniserend zo’n opmerking overkomt?
Daar ligt overigens een van de oorzaken van het wantrouwen van de bevolking jegens de beleidsmakers besloten, geef je je daar een beetje rekenschap van?

Ik weet echt wel waar ik over praat, maak je je daar vooral geen illusies over…

Ga maar eens kijken wat er nu met de 14,7 Miljard AWBZ staat te gebeuren 🙁

Hoeveel sparen we zelf voor onze Ouderen Zorg ?

P.S. het duurt nog even want de werkelijke Data is ondanks de WOPT en WOB erg lastig boventafel te krijgen nu vele Topbestuurders zichzelf als ZZPer laten inhuren…
Maar ik zal het netjes uitwerken in overzichtelijke tabellen, zodat er precies duidelijk word waar onze Verzekeringspremies en verplichte AWBZ afdracht nou werkelijk aan opgaan, want dat is dudielijk niet ana de Zorg, want daar heeft zelfs de EU al vraagtekens bij gezet…


Met vriendelijke groet:

Ernst Anepool
Dorpsstraat 12

Gisteren loog Gerda Verburg
vandaag was het Henk Bleker

Uitreiking van Bachelor Degree: "Professioneel Leugenaar"

Allemaal Geslaagd! voor het  Associate degree ; “Professioneel Leugenaar”

Nadat gisteren Gerda Verburg zich een slag in de rondte loog,was vandaag een andere partijprominent van de BoerenbelangenBehartigers weer gratis reclame voor hun CDA aan het maken…
Bleker in Nieuwsuur:  a“Nee Kippenfokkers komen niet in aanmerking voor EU subsidie…”
b“de tijd dat we geld kregen terwijl we niets produceerden is er nooit geweest en is nu al helemaal voorbij”

Helaas was ook hier de Leugen bijzonder traag, want de waarheid achterhaalde zijn uitspraak in 12 minuten…

 

EU aid channeled to cut poultry and egg production

Between €50m to €65m will be channelled to farmers and other suppliers for programmes that include cuts in production. The EU money will provide 50 per cent of the aid payments, matching funds provided by individual governments to their poultry sectors.

The Commission said yesterday that …the Netherlands, Austria, Poland, Portugal and Slovakia had applied for aid.

The aid programme focuses on what the Commission describes as “upstream” measures, those that aim to temporarily reduce production, such as the destruction of hatching eggs.
It sets a maximum level of compensation per unit destroyed as well as the maximum number of units per member state and the time period covered by each measure.

Kortom onze Kippenfokkers krijgen *juist* subsidie om *NIET MEER* te produceren…
Dus uitspraak a en b zijn aantoonbaar glasharde leugens van Henk Bleker…

 

Meer weten over deze studie, en de bijzondere subsidies die Halve Zijlstra er voor verstrekt:

Forse groei Associate degree-opleidingen

 Nieuwsbericht | 07-03-2012
Met name het bedrijfsleven en de private onderwijsaanbieders hebben aangedrongen op deze extra ronde.
Een eerdere ronde voor cursussen die op 1 september van start gaan leverde al 49 aanvragen op.
Nu zijn er ruim 140 Associate degree-programma’s die veelal worden aangeboden door bekostigde instellingen.
Deze opleidingen trekken vooral studenten voor wie een bacheloropleiding van vier jaar te lang duurt maar die toch op hbo-niveau willen doorleren.
 

En heeft die investering nu enig positief effect ?

Het tegendeel lijkt eerder het geval, want het aantal Studendten dat een baan vind is vergeleken met de resultaten in de rest van europa echt bedroevend laag 🙁

 

Het groene lijntje geeft de bedroevende statistiek, Beta afgestudeerden in .nl

Hoe onze Technische Kennis in het putje verdwijnt.

Let op de toch al bedroevend lage groene lijn voor Nedeland. Gemiddelde EU-27 is rood,. (Blauw =België) 
 

De Euro is niet van 2002
maar Feitelijk al uit 1979…

Kees Kindt De oude gulden en de mark zijn weg. De euro opbreken brengt een ontwrichting te weeg van jewelste waarmee de huidige onzekerheid en instabiliteit niet te vergelijken is. Daarbij vrees ik dat dit tevens het einde van de Europese Unie zou inluiden, blijk geven van een Europa dat zichzelf niet kan besturen.

Marja de Jong De gulden was al jaren voor de Euro weg, wanneer dringt dat nu eindelijk eens door. Blijf niet steeds door je eigen wc raam naar de werkelijkheid kijken.

De eerste Euro uit 1979 European Currency UnitDe meetse mensen zijn van na de Gulden, maar beseffen het niet eens meer…

Wat dat betreft zijn die Jonge Politici, die duidelijk op School hebben zitten slapen echt een ramp, ze hebben geen flauwe notie van waar ze over meepraten, en roepen dat de Euro er nooit had mogen komen omdat het systeem nog niet af was, terwijl het slechts de kers op de taart was, die al in 1988 de oven inging.

De Timeline van de ECU/EURO

De Timeline van de ECU/EURO

ECB: Economic and Monetary Union  www.ecb.int
In June 1988 the European Council confirmed the objective of the progressive realisation of economic union. It mandated a Committee chaired by Jacques Delors, the then President of the European Commission, to study and propose concrete stages leading to this union.

 

BTW die banken zijn helemaal niet verzwakt door de Euro, het zijn de Woekerpolissen die ze overal in Europa aan de man hebben gebracht, en de Derivaten die ze aan Overheden hebben verkocht als “Duurzame goed renderende belegging”zijn het werkelijke probleem.
Gewoon de Banken en Verzekeraars weer uit elkaar trekken, en het hele probleem is opgelost. Eigenlijk is die hele Crisis gewoon een DSB affaire, maar dan mondiaal.
Die Woekerpolissen moeten gewoon afgeschreven worden, en de Derivaten per direct veroden, de Handel in andermans Risico, is een puur Pyramide spel !
Met nog meer (Pensioen en Spaar) geld dat er niet is erin pompen, houd je de Risico (gok) Verslaving van die Private Bankers in stand, en komen we er echt niet…

Dus Frans Timmermans mag zijn collega Bos nu eindelijk wel eens ter verantwoording gaan roepen, want die was Staatsecretaris ten tijde van het Samenvoegen van Postbank NMB en Nationale Nederlanden, en Rabo en Eureko/Achmea, de Grote Gokkers in Grieks Sculdpapier

Oh en voor wie er weer eens niet geloofd wat deze “ouwe zeur” nu weer in de melk te brokkelen heeft, de allereerste Euro mun, geslagen, jawel in het jaar dat ik voor het eerst motor mocht rijden: 1979
(het was toen zelfs zo dat Steden speciale Stads 5-ECU’s uit gingen geven, met ik dacht een waarde van FL7,50)

Het Prinsenpaar maakt een mooi gebaar
Let vooral op de Tekst op deze Euro uit 1992:
“In Samenwerking ligt de Sleutel voor de Toekomst… (SPD-SP-SPA 🙂

Ongelooflijk Verburg liegt dat
het GEDRUKT staat….

De Gand-Dame van de Haagse Corruptocratie

De niets ontziende Arrogantie druipt eraf

Hoe krijgt ze het voor elkaar, om zo glashard te liegen dat het niet te testen zou zijn, terwijl het RIVM al in 2007 aan de EU heeft geraporteerd dat er *wederom* een uitbraak was van Q-koorts, die met enige regelmaat de kopop steekt, of weet ze gewoon net als aldie andere Rechtse Rakkers in het geheel niet wat er op de Ministeries en in het land speelt, omdat ze nooit uit hun ivorentorens komt,.

Eurosurveillance, Volume 12, Issue 32, 09 August 2007

In the Netherlands, 5-20 cases of Q fever have been reported annually between 2000 and 2006.
From 1 January until 2 August 2007, 63 confirmed and probable cases with Q fever have been reported to the municipal health services throughout the Netherlands. Fifty-nine of them were in the provinces of Noord Brabant and Gelderland, of which 36 were confirmed according to the used case definition. Among the 59 cases in these two provinces, 27 were living in a well defined area in the eastern part of Noord Brabant.
It should be noted that retrospective active case finding was initiated in the latter area for patients with a GP consultancy after 15 May to better describe the cluster of cases there. The overall male to female ratio is 1.67 and the median age is 50 years. Date of symptoms onset is currently available for 47 of all patients. The peak of case occurrence was in week 21 of 2007. According to the data available including week 30, the last case had a symptoms onset in week 26 (Figure).

En in 2011 is er dit vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de onderrapportage, en de gevolgen voor de verspreiding van de Q-koorts, immers als je niet openbaar maakt dat er een uitbraak is, worden er ook geen beschermende maatregelen genomen en kan de ziekte ongehinderd van Regio naar Regio overslaan…

DEurosurveillance, Volume 17, Issue 3, 19 January 2012

Research articles
Relation between Q fever notifications and Coxiella burnetii infections during the 2009 outbreak in the Netherlands
W van der Hoek 1, B M Hogema2, F Dijkstra1, A Rietveld3, C J Wijkmans3, P M Schneeberger4, H L Zaaijer2,5
  1. National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands
  2. Sanquin Blood Supply Foundation, Amsterdam, the Netherlands
  3. Municipal Health Service ‘Hart voor Brabant’, ’s-Hertogenbosch, the Netherlands
  4. Jeroen Bosch Hospital, ’s-Hertogenbosch, the Netherlands
  5. Academic Medical Centre, Amsterdam, the Netherlands

Large outbreaks of Q fever in the Netherlands from 2007 to 2009 were monitored using notification data of acute clinical Q fever.

However, the notification system provides no information on infections that remain subclinical or for which no medical attention is sought. The present study was carried out immediately after the peak of the 2009 outbreak to estimate the ratio between Coxiella burnetii infections and Q fever notifications.

In 23 postcode areas in the high-incidence area, notification rates were compared with seroconversion rates in blood donors from whom serial samples were available. This resulted in a ratio of one Q fever notification to 12.6 incident infections of C. burnetii.
This ratio is time and place specific and is based on a small number of seroconversions, but is the best available factor for estimating the total number of infections. In addition, as subclinical C. burnetii infection may lead to chronic Q fever, the ratio can be used to estimate the expected number of chronic Q fever patients in the coming years and as input for cost–benefit analyses of screening options.

 

Maar ja Mevrouw Verburg intereseert het niets dat het gewone volk crepeert, als haar stal maar schoongehouden word door “vrijwilligers” van het ureau tewerkstelling, ook wle bekand als het Wrkbedrijf www.werk.nl, binnenkort met subsidie te verkrijgen middels het nieuwe Marktbedrijf  WW N.V>

Ontwikkelings Samenwerking 1

Frans Timmermans eerst Maxime Verhagen als vooorvechter van de mensenrechten...

Maxime is een toffe peer.

Frans Timmermans  Ik heb de inzet van Maxime voor de mensenrechten altijd geprezen. Daar lag zijn hart ook. Jammer dat zijn opvolger er, helaas met hulp van het CDA, zo’n ondergeschoven kindje van gemaakt heeft. Mensenrechten moeten echt weer terug in het hart van het buitenlands beleid

Boekje lezen over Roemenie aan de Rijn
oftewel corruptie in Nederland


Ministerial Advisors | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Solution

 

Openness and Transparency – Pillars for Democracy, Trust and Progress

By Angel Gurría, OECD Secretary-General

Openness and transparency are key ingredients to build accountability and trust, which are necessary for the functioning of democracies and market economies. Openness is one of the key values that guide the OECD vision for a stronger, cleaner, fairer world. This is why the OECD welcomes the launch of the Open Government Partnership today and the efforts led by Presidents Obama and Rousseff to promote government transparency, fight corruption, empower citizens and maximise the potential of new technologies to strengthen accountability and foster participation in public affairs.

For 50 years, Openness has been a cornerstone of our mission to develop the best public policies in order to improve people’s lives by promoting open markets and inclusive wealth. In fulfilling this mission we focused on “better policies for better lives” based on empirical evidence for such policies. Evidence is a product of correct and precise information. Our guiding working method is to share evidence-based knowledge, information and policy advice with governmental and non-governmental stakeholders, as well as with the public to prepare the ground for informed public policy decisions.

Specific examples of knowledge sharing include, among others, the Global Forum for Transparency and Exchange of Information for Tax Matters, the OECD Anti-Bribery Convention, but also our country reviews as an example of peer learning.

The OECD has been at the forefront of efforts to promote and protect the free flow of information. We believe this to be a fundamental human right. We also encourage efforts to protect personal data, the freedom of expression, and other rights. We have underpinned this with leading work on Open and Innovative Government. An “open” government is transparent, accessible to anyone, anytime, anywhere; and responsive to new ideas and demands. Governments and international organisations have to lead by example, aligning disclosure and dissemination procedures with modern information management practices. We are working to meet this imperative in four dimensions:

  • First, the OECD has developed a range of instruments to help governments ensure that openness translates into concrete improvements in key activities of government. Instruments such as the Principles for Integrity in Public Procurement, the Best Practices for Budget Transparency, the Principles for Transparency and Integrity in Lobbying and the Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service — not only help mitigate corruption risks but also improve efficiency and ultimately contribute to public trust. Guidance on support to building and using Public Financial Management systems in developing countries emphasises transparency in budget processes, and our guidance on using national procurement systems also emphasises building transparent systems in developing countries. We also compare public sector performance in health, education and many other policy areas across countries. Our work on the PISA for example, has had significant impact on education policy making by developing cross-country comparable indicators on education performance for the first time. This promotes accountability, discussion and participation of citizens.
  • Second, e-Government, Internet-based technologies and applications will be crucial components for open, transparent and accessible governments. Therefore OECD Ministers adopted the Seoul Declaration at their meeting on the Future of the Internet Economy which highlighted the importance of an open Internet to help bolster the free flow of information, freedom of expression and protection of individual liberties. We also emphasized the need for governments to ensure that public sector information is made widely available. OECD governments have adopted a Recommendation on Public Sector Information which provides policy guidelines designed to improve access and increase use of public sector information through greater transparency, enhanced competition and more competitive pricing.
  • Third, in the area of development co-operation, regular reviews of development partner (donor) countries ensure transparency with regard to their aid policies and practices as well as compliance with their commitments. Aid statistics that can be accessed and used by all provide information on what type of aid development partners provide, to whom and for what purpose.
  • Fourth, on Anti-Corruption matters, we work with our members to promote greater transparency as a means to fight corruption. Currently we are working with partner developing countries to set up web-based reporting systems on corruption at country level. For example, our just released progress report on OECD members’ performance with respect to their commitments on Stolen Asset Recovery shows clearly how much funding has been repatriated, how much has been frozen and highlights areas for improvement in this effort. We have also produced guidelines to help governments fight bid-rigging and other types of collusion.

We see our work as a public good and are committed to making information open and accessible. This is consistent with our mission and part of our mandate. We believe that an organisation like ours has a democratic duty to provide citizens with the information that allows them to understand the day’s main issues. For us, openness also means that citizens should be able to use that information to shape policy.

To put this commitment into practice, we work with multiple civil society actors, with business and trade unions (through BIAC and TUAC, who have an institutionalized advisory role to the OECD), public stakeholders (including in legislative branches), the global media and citizens in member and partner countries. We work to maximise the impact and dissemination of OECD knowledge by translating complex content into easily accessible products. We use new interactive and innovative instruments such as Your Better Life Index (www.oecdbetterlifeindex.org) to engage with citizens on issues of central concern to their lives, and empower them to feedback their opinions to their governments.

The OECD wholeheartedly supports efforts to increase openness and transparency through the free flow of information and the sharing of knowledge.

Waar onze Pensioen Miljarden
werkelijk aan opgaan…

Want denk maar niet dat we Griekenland of Spanje helpen, het gaat allemaal linea ercta naar de BANKEN, en als beloning mag de ECB zelf ook een paar miljard besteden aan een nieuw gebouwtje om de Kantoren Leegstand (zo’n leuke aftrekpost op de balastingaangifte van de ING) een beetje goed in stand gehouden word…

Dit is 120 meter, hij word 220...

Wat een toeval trouwens, dat ook dit bankgebouw heel cynisch op omvallen staat, net als dat gebouw van die andere Zakkenvullers…

Door onze Pensioenspaarpotten overeind gehouden...

Mark “Sinterklaas” Rutte

Ooit probeerde ene Hansje Wiegel Joop den Uyl valselijk te beschuldigen van het oplopen van de Staatschuld onder Wiegel/van Agt (ook toen liep de VVD al weg voor de eigen verantwoordelijkheid…) maar zoals ik al vaker heb aangetoond is juist de VVD *Sinterklaas* aan het spelen.

En wie schetst mijn verbazing wat ik vond toen ik op Mark “Sinteklaas” Rutte zocht? 🙂

Een geweldig beeldverhaal over hoe Rutte in anderhalf jaar de inhoud van de Scahtkist weggaf aan de Grootgraaiende Bankverzekeraars door C.Klaster

En hier nog even de gevolgen van anderhalf jaar Rutte aan het roer, en de schipbreuk die ons land daardoor leid…

Op basis van de *werkelijke cijfers* van Eurostat…

External liabilities Apr/12 541,608 Statistics Central bank
Table 5.3

 EMU -4,6% tekort, 63,8% van het BBP (3,8% overschreiding Max)

Het Explosief stijgende vermogen van de ECB (of schuld...)
Tevens opvallend dat *onze* staatschuld nagenoeg hetzelfde verloop kent als die van de ECB hoe zou dat nu toch komen, als we bedenken dat ons Pensioenfondskapitaal vereeweg de grootste Activa is binnen Europa met in 2001 een waarde van 1,23 Trilljoen (1230 Miljard Euro), helaas hebben Zalm Balkenende en Bos c.q. Rutte en Verhagen, daar heel wat vanaf weten te zagen, want er is nog maar 786 miljard over 🙁

Eigenlijk best wel absurd dat de geschiedenis zich steeds weer herhaald, en dit keer wel heel erg Congruent..

Dit zei Roosevelt in 1936:

Let ook op de Hoofdrol die de Familie Lehman in die Crisis speelde…

For twelve years this Nation was afflicted with hear-nothing, see-nothing, do-nothing Government. The Nation looked to Government but the Government looked away. Nine mocking years with the golden calf and three long years of the scourge! Nine crazy years at the ticker and three long years in the breadlines! Nine mad years of mirage and three long years of despair! Powerful influences strive today to restore that kind of government with its doctrine that that Government is best which is most indifferent.
Citation: Franklin D. Roosevelt: “Address at Madison Square Garden, New York City,” October 31, 1936. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=15219.

Read more at the American Presidency Project: www.presidency.ucsb.edu http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=15219#ixzz1xUPaAHsJ

EN zie de gelijkenis, sinds 2000 is het een puinhoop en de laatste 3 jaar alleen maar krantenkoppen over Crisis hier en Crisis Daar, maar er iets aan doen *HO MAAR* …

Het Links was al opgegeven,
het Groen gaat nu ook in rook op :-(

Vanm de Site van Groenlinks Boxtel:

Ze balen ervan dat het schaliegas in Tsjechie en Roemenie niet gewonnen gaat worden, hebben zich totaal niet verdiept in wat Kraken inhoud (fracking) en geloven *blind* in wat de lobbyisten van Chevron ze wijsmaken…

Dergelijke signalen zijn verontrustend voor Polen, dat over schaliegasreserves beschikt van naar schatting 2.000 miljard kubieke meter [waarvan 346 à 768 miljard kubieke meter gewonnen kan worden, red.]. Die reserves behoren tot de grootste van Europa en zouden ons onafhankelijk kunnen maken van de gasleveranties van Gazprom [een Russische energiegigant, red.],

http://fracfocus.org/chemical-use/what-chemicals-are-used (chevron sponsored site)

Hydrochloric Acid 007647-01-0 Helps dissolve minerals and initiate cracks in the rock Acid

Tetrakis Hydroxymethyl-Phosphonium Sulfate 055566-30-8 Eliminates bacteria in the water that produces corrosive by-products Biocide
Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate is toxic to freshwater alga and freshwater invertebrates. Therefore, label instructions are required to protect these organisms and to minimize exposure to the aquatic environment.

Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate may enter the environment after it is used as a slimicide in oilfield operations and evaporative cooling towers.

Magnesium Peroxide 014452-57-4 Allows a delayed break down the gel Breaker
Magnesiumperoxide is het peroxide van magnesium. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat onoplosbaar is in water. Het is een sterke oxidator.
Het wordt ingezet om contaminaties in grondwater te verminderen.
(maar volgens Chevron was er toch geen comntact met het grondwater ???

Formic Acid 000064-18-6 Prevents the corrosion of the pipe Corrosion Inhibitor
Mierenzuur, een van de eerste zuren bekend om zijn werking in de 15de eeuw al…

Acetaldehyde 000075-07-0 Prevents the corrosion of the pipe Corrosion Inhibitor

Petroleum Distillate 064741-85-1 Carrier fluid for borate or zirconate crosslinker Crosslinker
Hydrotreated Light Petroleum Distillate 064742-47-8 Carrier fluid for borate or zirconate crosslinker Crosslinker
Potassium Metaborate 013709-94-9 Maintains fluid viscosity as temperature increases Crosslinker
Triethanolamine Zirconate 101033-44-7 Maintains fluid viscosity as temperature increases Crosslinker
Sodium Tetraborate 001303-96-4 Maintains fluid viscosity as temperature increases Crosslinker
Boric Acid 001333-73-9 Maintains fluid viscosity as temperature increases Crosslinker
Zirconium Complex 113184-20-6 Maintains fluid viscosity as temperature increases Crosslinker
Borate Salts N/A Maintains fluid viscosity as temperature increases Crosslinker
Ethylene Glycol 000107-21-1 Product stabilizer and / or winterizing agent. Crosslinker
Methanol 000067-56-1 Product stabilizer and / or winterizing agent. Crosslinker

Polyacrylamide 009003-05-8 “Slicks” the water to minimize friction Friction Reducer
Petroleum Distillate 064741-85-1 Carrier fluid for polyacrylamide friction reducer Friction Reducer
Hydrotreated Light Petroleum Distillate 064742-47-8 Carrier fluid for polyacrylamide friction reducer Friction Reducer
Methanol 000067-56-1 Product stabilizer and / or winterizing agent. Friction Reducer
Ethylene Glycol 000107-21-1 Product stabilizer and / or winterizing agent. Friction Reducer

Guar Gum 009000-30-0 Thickens the water in order to suspend the sand Gelling Agent
Petroleum Distillate 064741-85-1 Carrier fluid for guar gum in liquid gels Gelling Agent
Hydrotreated Light Petroleum Distillate 064742-47-8 Carrier fluid for guar gum in liquid gels Gelling Agent
Methanol 000067-56-1 Product stabilizer and / or winterizing agent. Gelling Agent
Polysaccharide Blend 068130-15-4 Thickens the water in order to suspend the sand Gelling Agent
Ethylene Glycol 000107-21-1 Product stabilizer and / or winterizing agent. Gelling Agent

Citric Acid 000077-92-9 Prevents precipitation of metal oxides Iron Control
Acetic Acid 000064-19-7 Prevents precipitation of metal oxides Iron Control
Thioglycolic Acid 000068-11-1 Prevents precipitation of metal oxides Iron Control
Sodium Erythorbate 006381-77-7 Prevents precipitation of metal oxides Iron Control

Lauryl Sulfate 000151-21-3 Used to prevent the formation of emulsions in the fracture fluid Non-Emulsifier
Isopropanol 000067-63-0 Product stabilizer and / or winterizing agent. Non-Emulsifier
Ethylene Glycol 000107-21-1 Product stabilizer and / or winterizing agent. Non-Emulsifier

Sodium Hydroxide 001310-73-2 Adjusts the pH of fluid to maintains the effectiveness of other components, such as crosslinkers pH Adjusting Agent
Potassium Hydroxide 001310-58-3 Adjusts the pH of fluid to maintains the effectiveness of other components, such as crosslinkers pH Adjusting Agent
Acetic Acid 000064-19-7 Adjusts the pH of fluid to maintains the effectiveness of other components, such as crosslinkers pH Adjusting Agent
Sodium Carbonate 000497-19-8 Adjusts the pH of fluid to maintains the effectiveness of other components, such as crosslinkers pH Adjusting Agent
Potassium Carbonate 000584-08-7 Adjusts the pH of fluid to maintains the effectiveness of other components, such as crosslinkers pH Adjusting Agent

Copolymer of Acrylamide and Sodium Acrylate 025987-30-8 Prevents scale deposits in the pipe Scale Inhibitor
Sodium Polycarboxylate N/A Prevents scale deposits in the pipe Scale Inhibitor
Phosphonic Acid Salt N/A Prevents scale deposits in the pipe Scale Inhibitor

Lauryl Sulfate 000151-21-3 Used to increase the viscosity of the fracture fluid Surfactant
Ethanol 000064-17-5 Product stabilizer and / or winterizing agent. Surfactant
Naphthalene 000091-20-3 Carrier fluid for the active surfactant ingredients Surfactant
Methanol 000067-56-1 Product stabilizer and / or winterizing agent. Surfactant
Isopropyl Alcohol 000067-63-0 Product stabilizer and / or winterizing agent. Surfactant
2-Butoxyethanol 000111-76-2 Product stabilizer Surfactant

One of the problems associated with identifying chemicals is that some chemicals have multiple names. For example Ethylene Glycol (Antifreeze) is also known by the names Ethylene alcohol; Glycol; Glycol alcohol;

Hydrochloric Acid: Walmend Zoutzuur, primaire agent om de Leisteen te vergassen tot Methaan
Glykol: U weet wel die “Alcohol” die aan wijn toegevoegd werd om hem zoeter te maken 🙁

Waarom doen Politici niet *zelf* een beetje hun best om na te denken en onderzoek te doen, er is feitenmateriaal te over, en we hebben zelf Gas te over, zelfs onder de Grachtengordel…

Hoe de VVD ons Sociaal Democratisch
verleden neo-liberaal spindoctort

Herinner je je de prachtige film misses Doubtfire nog?
Hoe hij zijn best deed een gebroken familie weer in elkaar te plakken, zoals Joop den Uyl dat ooit in de jaren 70 deed? En ons door een Oliecrisis en vreselijke kapingen en Elitaire Affaires loodste?

En nu word Den Uyl als een oplichter en dief afgeschilderd terwijl juist Wiegel en van Agt ons land in de voorlaatste diepe crisis rangeerde…

Hier Ms Doubtfires, op een gelijkwaardige manier zoals Rutte nu de geschiedenis van kabinet Den Uyl herschrijft op een manier waar Stalin jaloers zou zijn…

Mrs. Doubtfire (The HORROR movie) from Peter Javidpour on Vimeo.

Zo zie je maar hoe je door Neo-Liberaal een paar Spindoctors met het originele verhaal aan de haal te laten gaan, je vanzelfs een angstaanjagend Doemverhaal a la de Griekse tragedies en Euromalaise van Rtte en de Jager krijgt 🙁